Dr Małgorzata Rajtar wzięła udział w konferencji American Anthropological Association (AAA Annual Meeting) w Waszyngtonie w dn. 29.11-3.12.2017. Tytuł referatu przedstawiającego wyniki badań realizowanych w ramach grantu NCN: Normalized Eating and Dietary Guidelines in Metabolic Disorders.

Program konferencji: https://www.eventscribe.net/2017/AAA/

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne