Dr Izabella Main wygłosi referat pt. „Korzystanie z opieki zdrowotnej w kontekście migracyjnym (w Poznaniu i zagranicą) z perspektywy antropologii medycznej” na konferencji Międzykulturowa opieka medyczna wyzwaniem dla zespołu interdyscyplinarnego, która odbędzie się w dn. 4-5.12.2017 w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Serdecznie zapraszamy!

 

Program konferencji:

http://interculture.pl/wp-content/uploads/2017/02/program-I-Mi%C4%99dzynarodowa-Konferencja-Naukowo-Szkoleniowa-Mi%C4%99dzykulturowa-opieka-medyczna-wyzwaniem-dla-zespo%C5%82u-interdyscyplinarnego-1.pdf

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne