Zapraszamy do udziału w bezpłatnych warsztatach, których celem jest uzupełnienie zasobów Wikipedii o hasła biograficzne dotyczące środowiska wielkopolskich badaczy kultury – ludoznawców, etnografów, etnologów, antropologów kultury i folklorystów.

 

Każdy z uczestników może opracować lub uzupełnić dowolną ilość biogramów, korzystając z wydawnictw Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego, uzupełniając bibliografię o inne pozycje i dodatkowo konsultując się z ekspertami (np. pracownikami Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej, Muzeum Etnograficznego MNP, Instytutu im. Oskara Kolberga w Poznaniu). 

 

W ramach warsztatów odbędą się trzy spotkania – pierwsze już 15 grudnia 2017 roku w godzinach 14.30-18.00 w siedzibie Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, ul. Umultowska 89D, sala 2.21. Terminy kolejnych dwóch spotkań zostaną ustalone na pierwszym spotkaniu.

 

Zachęcamy do zapisów za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie Polskiego Towarzystwa Ludoznawczego lub tutaj

 

Plan warsztatów

 

Informacje organizacyjne:

Organizatorzy: Polskie Towarzystwo Ludoznawcze Oddział w Poznaniu

Współpraca: Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

Prowadząca: mgr Karolina Dziubata

Współpraca: dr Agata Stanisz, dr hab. Anna Weronika Brzezińska

Czas trwania warsztatów: 30 h (3 spotkania, każde 2x 90 minut)

Minimalna liczba uczestników: 8 osób

Maksymalna liczba uczestników: 16 osób

Wymagania: własny komputer (wymagana rejestracja w sieci http://eduroam.amu.edu.pl/).

Każdy otrzyma zaświadczenie o udziale w projekcie oraz zaświadczenie o napisaniu artykułu popularno-naukowego.

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne