Doktor Aleksandra Lis otrzymała stypendium w ramach konkursu MNiSW Mobilność Plus na dziewięciomiesięczny pobyt w Center for Science, Technology, Medicine, & Society na UC Berkeley (styczeń-wrzesień 2018). Wyniki konkursu zostały ogłoszone na stronie MNiSW http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2017_09/9873e21c6defe469f6ca7e3bfa04f616.pdf .

 

 

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne