konczal

 

Mgr Agata Konczal, zdobywczyni Diamentowego Grantu, w pięknym stylu obroniła pracę doktorską pt. "Antropologia lasu. Leśnicy a percepcja i kształtowanie wizerunków przyrody w Polsce" uzyskując w dniu 27 czerwca 2017 r. stopień doktora nauk humanistycznych w zakresie etnologii summa cum laude. Jest to nie tylko pierwsza w Polsce antropologiczna analiza lasu (i społeczności leśników), ale i praca pionierska na polu post-humanistyki. Zachęcamy do lektury w otwartym dostępie: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/17940 i czekamy na publikację w serii "Nowa Humanistyka".

 

Agata, gratulujemy i jesteśmy dumni!!!

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne