25 maja w ramach zajęć fakultatywnych „Edukacja regionalna” prowadzonych przez dr hab. Annę Weronikę Brzezińską nasze studentki odbył się wyjazd studyjny do Szkoły Podstawowej im. dr. Floriana Ceynowy w Przysiersku (pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie). Uczestniczki fakultetu – Ola Dzik i Martyna Żurek na zaproszenie dyrekcji, nauczycieli i uczniów wzięły udział w całodniowej lekcji z edukacji regionalnej. Uczniowie szkoły przedstawili program artystyczny, podczas którego opowiadali o Kociewiu i Kaszubach. Następnie odbyła się lekcja w formie gry terenowej – dwie klasy wraz z nauczycielami pokazały naszym studentkom wieś i najważniejsze miejsca. Wszyscy musieli rozwiązywać przygotowane wcześniej zagadki. Na koniec zwiedziliśmy wspólnie szkolną izbę regionalna, w której od wielu lat gromadzone są przedmioty związane z życiem codziennym Przysierska. Pani Dyrektor wraz z nauczycielami opowiedziała także o tym w jaki sposób w przysierskiej szkole realizowany jest program edukacji regionalnej. Wizyta studyjna byłą także okazją do ustalenia zakresu dalszej współpracy.

Oprac. A. W. Brzezińska

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly