25 maja w ramach zajęć fakultatywnych „Edukacja regionalna” prowadzonych przez dr hab. Annę Weronikę Brzezińską nasze studentki odbył się wyjazd studyjny do Szkoły Podstawowej im. dr. Floriana Ceynowy w Przysiersku (pow. świecki, woj. kujawsko-pomorskie). Uczestniczki fakultetu – Ola Dzik i Martyna Żurek na zaproszenie dyrekcji, nauczycieli i uczniów wzięły udział w całodniowej lekcji z edukacji regionalnej. Uczniowie szkoły przedstawili program artystyczny, podczas którego opowiadali o Kociewiu i Kaszubach. Następnie odbyła się lekcja w formie gry terenowej – dwie klasy wraz z nauczycielami pokazały naszym studentkom wieś i najważniejsze miejsca. Wszyscy musieli rozwiązywać przygotowane wcześniej zagadki. Na koniec zwiedziliśmy wspólnie szkolną izbę regionalna, w której od wielu lat gromadzone są przedmioty związane z życiem codziennym Przysierska. Pani Dyrektor wraz z nauczycielami opowiedziała także o tym w jaki sposób w przysierskiej szkole realizowany jest program edukacji regionalnej. Wizyta studyjna byłą także okazją do ustalenia zakresu dalszej współpracy.

Oprac. A. W. Brzezińska

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne