Nasze pracowniczki – dr hab. Anna Weronika Brzezińska i dr Agnieszka Chwieduk oraz studentki – Sara Fruga, Anna Kosmaczewska, Ewelina Panek, Katarzyna Sołtys, Elżbieta Stańczyk oraz Denitsa Zarkova w dniu 31 maja 2017 roku wezmą udział w konferencji naukowej organizowanej przez Ostrowskie Towarzystwo Naukowe.

Na konferencji wygłoszone zostaną 2 referaty przygotowane w oparciu o badania terenowe przeprowadzone w miejscowości Czarnylas w kwietniu tego roku w ramach przedmiotu „Laboratorium metodyczne”:

Miejsca pamięci i niepamięci w narracjach mieszkańców Czarnegolasu (gm. Przygodzice, pow. Ostrów Wlkp.)
Pamięć zbiorowa mieszkańców Czarnegolasu, a identyfikacje tożsamościowe

Cały PROGRAM ostrowskiej konferencji.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne