Na podstawie § 6 Regulaminu studiów UAM (Obwieszczenie nr 6/2015 Senatu UAM z dnia 28 września 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Regulaminu studiów Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) w związku
z Juwenaliami

ustanawiam

od godziny 13.00 w dniu 26 maja 2017 roku godziny rektorskie, wolne od zajęć dydaktycznych w Uniwersytecie     im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

 

Rektor

Prof. UAM dr hab. Andrzej Lesicki „

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly