Artykuł podsumowuje badanie terenowe prowadzone przez Karolinę Pawłowską, doktorantkę IEiAK, w Armenii w 2011 roku, wśród Ormian amerykańskiego pochodzenia, którzy przeprowadzili się do Armenii po 1991 roku. Dotyczy on zagadnień repatriacji, integracji i granicy społecznej. Autorka  podejmuje w nim również próbę rozpatrzenia użyteczności terminów wypracowanych na gruncie badań migracyjnych w badaniach nad migracją powrotną. 

Link: http://www.drustvo-antropologov.si/AN/2017_1_eng.html

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne