Grupa badawcza „Antropologia medyczna” Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej zaprasza na seminarium z cyklu „Interdyscyplinarne związki antropologii medycznej”. W ramach spotkania prof. UM dr hab. Anita Magowska z Katedry i Zakładu Historii Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu wygłosi wykład pt. „Mity i leki”.

 

Plakat semin. 3 1

 

Celem wykładu jest rozpoznanie wartości mitów jako źródeł historyczno-medycznych oraz wykazanie związku między nimi a współczesną medycyną naukową. Punkt ciężkości rozważań wyznaczać będzie zatem nie analiza koncepcji i definicji mitów, ale obecność w nich informacji o lekach i truciznach, a więc treści realistycznych, a nie symbolicznych czy odnoszących się do nadprzyrodzonej rzeczywistości.

 

W świetle najstarszych mitów greckich kolebką medycyny europejskiej była Kolchida, kraina położona na terytorium dzisiejszej Gruzji, która przeżywała swój rozkwit przed X wiekiem p.n.e. Dla historii leków szczególną wartość poznawczą ma mit o Argonautach, jednak w wykładzie rozpoznane zostaną także inne mity greckie zawierające informacje o środkach leczniczych. Zostanie wykazane, że osiągnięcia medyczne Kolchidy były dobrze znane Hipokratesowi, twórcy teorii humoralnej, a także renesansowemu lekarzowi i jatrochemikowi Paracelsusowi, zwanemu ojcem medycyny nowożytnej. Rolę łącznika między dawnymi mitami, medycyną hipokratejską i paracelsyzmem odegrała astrologia, która w czasach wczesnonowożytnych kształtowała farmakoterapię i urzędowe klasyfikacje leków. Echa wiedzy medyczno-toksykologicznej starożytnej Kolchidy i Grecji doszukać się można w homeopatii i farmakopeach. Mimo postępu nauk przyrodniczych rośliny trujące i silnie działające znane w starożytności nie tracą znaczenia w terapii. Relacja między mitami a medycyną jest ponadczasowa i wielowymiarowa, co również zostanie wykazane.

 

Seminarium odbędzie się 22 maja 2017 roku o godz. 10.00 w Collegium Historicum, ul. Umultowska 89D, w sali 2.19 (I p.).

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne