profesor emerytowany

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.26

tel: +48 61 829 13 78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 


 

Ogłoszenia dla studentów:

 


 

Zajęcia dydaktyczne


 

Zainteresowania badawcze


 

Procesy zderzenia kulturowego, akomodacji i integracji na Ziemiach Zachodnich i Północnych;

Dokumentacja przemian kultury ludowej i mechanizm zmiany w kulturze mentalnej, formy przekazu tradycji: tradycje astronomiczne i meteorologia ludowa, zwyczaje, obrzędy i wierzenia, toponomastyka

Przejawy tożsamości etnicznej i narodowej - "poziomy", w tym "parterowy" - wieś (szczególnie: badania prowadzone na Ziemiach Zachodnich i Północnych)
"Osobowość kulturowa" kształtowana w warunkach specyficznych, np. pograniczy i wielokulturowości, etniczności, zróżnicowania społecznego, wyznaniowego.

 


Udział w grantach i projektach badawczychTytuł: Kultura regionalna jako przedmiot upowszechniania i animacji kultury (na przykładzie Kociewia, Puszczy Białej i Ziemi Brzozowskiej)
Grantodawca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Rodzaj grantu: promotorski
Okres realizacji: 2004-2006
Funkcja: kierownik projektu

Temat badań: Analiza współczesnych form kultury wsi (w tym typu ludowego)
Miejsce realizacji: Warmia, Podlasie, Mazowsze
Okres realizacji: 2008-2010

 

Najważniejsze publikacje


 

Aktywność kulturalna wsi polskiej. Wczoraj, dzisiaj, jutro, Poznań: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa, 2010, ss. 133, bibl., mapy, 50 fot. kol.

Tożsamość na poziomie „parterowym” a aktywność kulturalna i społeczna (na przykładzie Ziem Zachodnich i Północnych), [w:] Tożsamość polska w odmiennych kontekstach, red. Leon Dyczewski, Dariusz Wadowski, KUL. Seria Tożsamość osób, zbiorowości, instytucji t. 1, Lublin: Wydawnictwo KUL, 2009.

Kłobuk furał nawet wczora, [w:] Max P. Toeppen, Wierzenia mazurskie, przekład Eugenii Piltzówny, językowo opr. i uwspółcześnił Tadeusz Ostojski, wstępami poprzedzili Anna Szyfer, Władysław Ogrodziński, opracowali Paweł Błażewicz, Jerzy M. Łapo, Moja Biblioteka mazurska nr 12, Dąbrówno: Oficyna Wydawnicza „Retman”, 2008.

Przestrzeń znacząca – przestrzeń jako wartość (na przykładzie osadników na Ziemiach Zachodnich i Północnych Polski), [w:] Człowiek i kultura jako wartość. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Irenie Bukowskiej-Floreńskiej, red. Renata Hołda, Grzegorz Odoj, Prace Naukowe UŚ w Katowicach nr 2660, Katowice: Wydawnictwo UŚ, 2008.

Różnorodność dziedzictwa kulturowego grup osadniczych a procesy społeczno-kulturowe na Ziemiach Zachodnich i Północnych. (Kategoria „światów społecznych” jako narzędzie w badaniach i analizie), [w:] Ślązacy, Kaszubi, Mazurzy i Warmiacy – między polskością a niemieckością, praca zbiorowa pod red. Andrzeja Saksona, Seria Ziemie Zachodnie – Studia i Materiały nr 24, Poznań: Instytut Zachodni, 2008.

Zbiorowości terytorialne jako „światy społeczne” w warunkach wielokulturowości, „Lud” t. 92, 2008, s. 127-136.

Współczesna kultura wsi polskiej w procesie zmian. W poszukiwaniu metod badań i analizy, [w:] Edukacja regionalna, red. Anna Weronika Brzezińska, Aleksandra Hulewska, Justyna Słomska, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 2006. Wydawnictwo Poznańskie, 2006.

Zapisane w pamięci. Z badań etnografa, PTPN. Prace Komisji Etnograficznej t. 3, red. Grzegorz Pełczyński, Poznań: Wydawnictwo PTPN, 2006.

Ludzie pogranicza. Kulturowe uwarunkowania osobowości, Poznań: Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa 2005.

 


Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń


 

Polskie Towarzystwo Ludoznawcze
Polskie Towarzystwo Etnologii Miasta
Komisja Etnologii Miasta Komitetu Nauk Etnologicznych PAN
Instytut Zachodni
Ośrodek Badań Naukowych
Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk

 

Praca doktorska


 

Tytuł: Tradycyjna astronomia i meteorologia ludowa na Warmii, Mazurach i Kurpiach
Rok obrony: 1968
Promotor: prof. A. Kutrzeba-Pojnarowa
Recenzenci: prof. J. Tokarski, prof. J. Burszta

 

Praca habilitacyjnaTytuł rozprawy habilitacyjnej: Przemiany społeczno-kulturowe na wsi warmińskiej w latach 1945-1970.
Rok kolokwium: 1976
Recenzenci: doc. dr hab. Maria Biernacka, prof. dr Józef Burszta, prof. dr hab. Krzysztof Kwaśniewski

 

Tytuł profesorski


 

Rok nadania: 1986

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne