profesor nadzwyczajny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.9
Dyżur:(semestr zimowy 2016/2017):

 Czwartel 10:00 - 11:00
 
tel: +48 61 829 13 67
e-mail:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 
urlop:  
 

 

Ogłoszenia dla studentów:

 


 

 
Zajęcia dydaktyczne
 
Laboratorium dyplomowe
Obraz wsi w literaturze i malarstwie polskim
Sztuka nieprofesjonalna
Teoria kultury ludowej
Wieś w pamiętnikach chłopskich

 
Zainteresowania badawcze

Religijność ludowa, sztuka ludowa i nieprofesjonalna
 
 
Udział w grantach i projektach badawczych
 

Tytuł: Uczenie się przez całe życie
Grantodawca: Komisja Europejska
Rodzaj grantu: Leonardo da Vinci II, Transfer innowacji, projekty wielostronne, projekt nr PL/07/LdV/TOI/140017).
Okres realizacji: 2008-2009
Funkcja: podwykonawca

Temat badań: Wielkopolskie pielgrzymowanie
Miejsce realizacji: sanktuaria maryjne Wielkopolski
Okres realizacji: 1996-2010
 
 
Najważniejsze publikacje

Człowiek u wrót nieba – rola Matki Bożej w zbawieniu. Studium oparte na pieśniach i dokumentach z wielkopolskich sanktuariów maryjnych, „Lud” t. 93, 2009, s. 185-202.

[wspólnie z: Agnieszka Chwieduk] Knowledge is just a ‘click’ away! Evaluation of e-learning course ‘Archeological heritage in contemporary Europe’ among Polish participants, w: E-learning Archaeology. Theory and Practice, Themata 3, red. Heleen van Londen, Marjolijn S.M. Kok, Arkadiusz Marciniak, Amsterdam: University of Amsterdam, 2009.

E-religijność. Nowe wyzwanie, nowe możliwości, [w:] e-kultura, e-nauka, e-społeczeństwo, red. Bożena Płonka-Syroka, Marta Staszczak, Wrocław: Oficyna Wydawnicza Arboretum, 2008.

Święty Hubert we współczesnej sztuce nieprofesjonalnej, [w:] Świętemu Hubertowi cześć!, red. Jerzy Adamczewski, Gołuchów: Ośrodek Kultury Leśnej w Gołuchowie, 2008.

Gołąb-Marciniak, Katarzyna, Józef Burszta - życie i dzieło, [w:] Józef Burszta, Znane i nieznane pasje badawcze, wstęp i dobór tekstów Katarzyna Gołąb-Marciniak, PTPN. Klasycy nauki poznańskiej t. 14, red. serii Alicja Pihan-Kijasowa, Poznań: PTPN, UAM, 2007.

„Obraz Lichenia” w kulturze ludowej, „Ateneum Kapłańskie” t. 146: Z kultu maryjnego, 2006, z. 2(582), s. 258-269.

Patriotyczno-polityczne aspekty funkcjonowania miejsca świętego, [w:] Etniczność a religia, red. Aleksander Posern-Zieliński, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 6, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2003.

Kulturowe zróżnicowania dawnych obszarów pogranicznych w Wielkopolsce na przykładzie pogranicza prusko-rosyjskiego. Kultura ludowa i język, [w:] Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych, red. Jacek Schmidt, Roman Matykowski, Poznań: AWEL, 2007.

[wspólnie z Jackiem Schmidtem i Romanem Matykowskim], O potrzebie dalszych badań i działań edukacyjno-oświatowych na granicy i dawnym pograniczu zaborów w Wielkopolsce [w:] Granica symboliczna i jej pogranicza w czasach najnowszych, red. Jacek Schmidt, Roman Matykowski, Poznań: AWEL, 2007.

Zróżnicowanie kultury ludowej Wielkopolski - szkic etnograficzny, [w:] Granica, red. Jacek Schmidt, Poznań: AWEL, 2007.

Zwyczaje wiosenne w Macedonii i Polsce (paralele), „Folia Philologica Macedono-Polonica” t. 6 (Materijali od szestata makedonsko-polska nauczna konferencja od obrasta na jazikot u literaturata, Ochryd, August 2002), 2006 [druk] 2007, Skopje.Afryka na progu XXI wieku, t. I: Kultura i społeczeństwo, red. Jacek J. Pawlik, Małgorzata Szupejko, Warszawa: Oficyna Wydawnicza ASPRA-JR, 2009, s. 311-323.
 
 
Praca doktorska
 

Tytuł: Historyczne i estetyczne aspekty dynamiki rozwoju Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej koło Konina i jego ludowa percepcja
Rok obrony: 1995
Promotor: prof. dr hab. Anna Szyfer
Recenzenci: dr hab. Wojciech Łysiak, dr hab., prof. UMK Teresa Karwicka


Praca habilitacyjna


 

Tytuł: Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych
Rok kolokwium: 2011
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Brencz (UAM), dr hab. Magdalena Zowczak prof. UW, prof. dr hab. Antoni Jackowski (UJ), ks. prof. dr hab. Jan Perszon (UMK)

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly