starszy wykładowca

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pokój: 2.33
Dyżur: (Semestr letni 2016/2017)

 
Poniedziałek 12:00 - 13:30
 
 
tel: +48 61 829 13 85
e-mail:
 
urlop:  .
 

 


Ogłoszenia dla studentów:

 


 

 

 

 

 

Zajęcia dydaktyczne 

 
Antropologia społeczna Europy
Antropologia społeczna i kulturowa Europy
Etniczność we współczesnej Europie
Etnologia Europy (lato 2013)
Kartki z kalendarza. Wybrane święta doroczne na świecie
Laboratorium dyplomowe
Laboratorium metodyczne
Mapa etniczna świata - Europa
Mniejszości narodowe i ich ochrona w Europie
Monografia regionalna: Europa - Wyróżniki kultur etnicznych w Europie (lato 2013)

 

 Zainteresowania badawcze


 

Etnologia / antropologia społeczno-kulturowa Europy: kształtowanie się etnokulturowego oblicza Europy; korzenie kultury europejskiej; podziały Europy i ich uwarunkowania; etnokulturowa tożsamość europejskich narodów; aspekty zróżnicowania etnograficznego Europy .

Etniczność w Europie: procesy narodotwórcze w Europie; zróżnicowanie językowe i etniczne Europy; sytuacja mniejszości etnicznych i narodowych w Europie; współczesne procesy etniczne w Europie; etniczność a integracja europejska .

Święta doroczne w Europie i na świecie: święto w kulturze; zróżnicowanie świąt dorocznych; największe i najważniejsze święta doroczne w Europie i na świecie (konteksty różnych tradycji: religijnych, etnicznych, ludowych, historycznych, świeckich) .


Najważniejsze publikacje


(wspólnie z P. Fabisiem), red., Etnologia uniwersytecka w Poznaniu 1919-2009, Poznań-Wydawnictwo NEWS – Witold Nowak 2009.
 
(wspólnie z K. Sawalą, W. Krawczykiem), Wielkie fiesty Europy, Poznań: Oficyna Wydawnicza Atena 2005.
 
38 haseł etnicznych, w: Wielka Encyklopedia PWN, 1-28, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2001-2005.
 
Zróżnicowanie etniczne, w: Europa, Europa... Przewodnik encyklopedyczny po współczesnej Europie, red. Z. Drozdowicz, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz 204, s.160-190.
 
Europa Zachodnia, w: Wielka Encyklopedia Geografii Świata, 18: Świat grup etnicznych, red. A. Posern-Zieliński, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz 2000, s. 17-37.
 
Europa Środkowowschodnia, w: Wielka Encyklopedia Geografii Świata, 18: Świat grup etnicznych, red. A. Posern-Zieliński, Poznań: Wydawnictwo Kurpisz 2000, s. 39-57.
 
Profesor Józef Burszta – w kręgu dziejów wsi, kultury chłopskiej i pasji działania, w: Pożegnanie paradygmatów? Etnologia wobec współczesności. Studia poświęcone pamięci Profesora Józefa Burszty, red. W. J. Burszta, J. Damrosz, Warszawa: Instytut Kultury 1994, s. 11-27.
 
Zróżnicowanie rodzinnych środowisk kulturowych (na przykładzie rodzin w Poznańskiem), Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM 1987.
 
12 haseł, w: Słownik etnologiczny. Terminy ogólne, red. Z. Staszczak, Warszawa-Poznań: PWN 1987.
 
(wspólnie z Z. Jasiewiczem), The family as a cultural unit. Tradition and modernity in cultural activity within the family in Poland, w: The family and its culture. An investigation in seven east and west European countries, red. M. Biskup, V. Filias, I. Vitanyi, Budapest: Akademiai Kiadó 1984, s.281-344.
 

 

Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń


Polskie Towarzystwo Ludoznawcze

 

Praca doktorska


Zróżnicowanie rodzinnych środowisk kulturowych. Studium na przykładzie rodzin w Poznańskiem
Rok obrony: 1984
Promotor: prof. dr J. Burszta
Recenzenci: prof. dr hab. Z. Jasiewicz, doc. dr hab. A. Zadrożyńska

 

Obecnie pełnione funkcje


 

W IEiAK i UAM:
koordynator projektu LLP Erasmus

Poza UAM:
zastępca redaktora naczelnego „Ludu”

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne