adiunkt

Pokój: 403
Dyżur: (semestr letni 2012/2013)
poniedziałek 10:00 - 12:00, 15:45-17:45

tel: 61 829 4826
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Ogłoszenia dla studentów:

 

 


 

Zajęcia dydaktyczne

 
Analiza strukturalna w etnologii i studiach kulturowych
Antropologia edukacyjna
Antropologia i etnologia kultury (Instytut Etnolingwistyki)
Antropologia społeczna (Instytut Socjologii)
Antropologia kultury średniowiecznej
Antropologia społeczeństw pierwotnych: wojna
Antropologia społeczeństw pierwotnych: pismo
Antropologia społeczeństw pierwotnych: dziecko
Antropologia w praktyce: jak się dzisiaj tworzy wiedzę antropologiczną?
Ekologia kulturowa
Etnografia Polski (Instytut Archeologii)
Kultura a środowisko
Kultura i pismo
Kultura i wychowanie (Instytut Psychologii)
Laboratorium dyplomowe
Nowe nurty w antropologii
Oblicza enkulturacji (Instytut Psychologii)
Podstawy warsztatu naukowego
Proseminarium licencjackie
Warsztaty etnologiczne II
Wprowadzenie do badań nad szkołą
Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej
Współczesne nurty myśli antropologicznej
Współczesne orientacje w etnologii i antropologii kulturowej
Wykład monograficzny

 

Zainteresowania badawcze


Antropologia edukacji
Teoria i metodologia antropologii
Antropologia społeczeństw pierwotnych (Amazonia, Nowa Gwinea)
Badania nad dzieciństwem (childhood studies)
 
 
Udział w grantach i projektach badawczych


Tytuł: Indianie wobec szkoły. Ludy Amazonii wenezuelskiej wobec edukacji państwowej: wyobrażenia, postawy, praktyka oraz jej skutki
Grantodawca: Komitet Badań Naukowych (H01H/002/29)
Rodzaj grantu: indywidualny
Okres realizacji: 2006-2008
Funkcja: kierownik projektu

Tytuł: Waorani del Perú: entre aislamiento voluntario y quechuanización completa
Grantodawca: Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (AIDESEP)
Rodzaj grantu: zespołowy
Okres realizacji: 2003
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Proyecto para reevaluación y fortalecimiento de la Reserva Kugopakori Nahua
Grantodawca: Shinai Serjali (ONG)
Rodzaj grantu: zespołowy 
Okres realizacji: 2006
Funkcja: wykonawca

Tytuł: Kultury pierwotne we współczesnym świecie. Problemy etnozagłady i etnorozwoju indiańskich ludów Amazonii wenezuelskiej
Grantodawca: Komitet Badań Naukowych (128/E-336/5/S/2000),
Rodzaj grantu: indywidualny
Okres realizacji: 2001-2003
Funkcja: główny wykonawca

Badania terenowe: 
2001 maj-sierpień: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2002 maj-lipiec: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2003 maj: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2003 czerwiec: Amazonia Ekwadorska i Peruwiańska (Indianie Waorani)
2003 lipiec: Amazonia Peruwiańska (Indianie Matsigenka)
2006 kwiecień-czerwiec: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2007 marzec-maj: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2008 marzec-maj: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)
2009 marzec-maj: Amazonia Wenezuelska (Indianie E’ñepá)

 

Najważniejsze publikacje


Czym jest antropologizacja nauki? [w:] Zanikające granice. Antropologizacja nauki i jej dyskursów, red. Adam Pomieciński, Sławomir Sikora, Poznań: Biblioteka Telgte, 2009, s. 263-277.

[wspólnie z: Mariusz Kairski], Élites aparentes. Sociedades de tipo simple en el mundo contemporáneo. Maestros y líderes de las organizaciones indígenas entre los E’ñepá y Matsigenka, "Estudios Latinoamericanos" vol. 27, 2007, s. 105-138. Varsovia-Poznań. Red. A. Posern-Zieliński. Wydawca: Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykanistycznych.

Kulturowy wymiar wychowania: praktyki i ideologie, [w:] Wychowanie. Pojęcia-procesy-konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, t. 1, red. nauk. Maria Dudzikowa, Maria Czerepaniak-Walczak, Gdańsk: Gdańskie Wydawnictwo Pedagogiczne, 2007, s. 95-137.

Powiedz mi, co tłumaczysz, a powiem ci, kim jesteś. O polskich przekładach prac antropologicznych w latach 2002-2007, „Lud”, 2007, s. 295-303.

[wspólnie z: Mariusz Kairski], [wybór i opracowanie], Sny, trofea, geny, zmarli. „Wojna” w społecznościach przedpaństwowych na przykładzie Amazonii – przegląd koncepcji antropologicznych, Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 2006, ss. 464.

Kultura i poznanie. Wokół twórczości „późnego” Maurice`a Blocha, „Kultura Współczesna” nr 2 (40), 2004, s. 140-155.

Dziecko, wychowanie i ponowoczesność. Antropolog maluje obraz, [w:] Ekran, mit, rzeczywistość, red. Wojciech J. Burszta, Warszawa: Wydawnictwo Książkowe Twój Styl, 2003, s. 35-50. 

Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: Studium antropologiczne, Poznańskie Studia Etnologiczne nr 4, Poznań: Wydawnictwo Poznańskie, 2002, ss. 261. 

Nauczanie kultury popularnej, czyli żywot pedagoga radykalnego. O granicach krytycznego dyskursu (sztuka w trzech aktach z preludium i finałem), [w:] Edukacja w czasach popkultury, red. Wojciech J. Burszta, Andrzej de Tchorzewski, Bydgoszcz: Akademia Bydgoska, UAM, 2002, s. 77-103.

Średniowieczny obraz dziecka, „Studia Edukacyjne” nr 4, 1998, s. 87-109.

 
Przynależność do towarzystw naukowych i innych stowarzyszeń


Polskie:
Polskie Towarzystwo Studiów Latynoamerykańskich
Poznań Ju-Jitsu Association
 
Praca doktorska


Tytuł: Antropologia wychowania: uczenie się i nauczanie jako zjawisko kulturowe
Rok obrony: 1999
Promotor: prof. dr hab. M. Buchowski
Recenzenci: prof. prof. L. Witkowski, W.J. Burszta
 
 
Obecnie pełnione funkcje


W IEiAK i UAM:
koordynator Wydziału Historycznego ds. Programów Europejskich
członek Wydziałowego Zespołu ds. Oceny Jakości Kształcenia
członek Zespołu Badań Kultur Ameryki Południowej przy IEiAK UAM
 
 
Nagrody, wyróżnienia, honorowe członkostwa

Nagroda indywidualna III stopnia (2003) za pracę Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka: Studium antropologiczne.

 

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne