Fundacja MEAKULTURA serdecznie zaprasza studentów kierunków muzycznych i humanistycznych oraz wszystkich, którzy interesują się muzyką popularną do wzięcia udziału w panelu dyskusyjnym, który odbędzie się 20 kwietnia w Tandem Studio w Poznaniu (początek - godzina 19.00).

Panel będzie poświęcony kondycji polskiej krytyki muzycznej oraz refleksji nad odpowiedzialnością i społecznym znaczeniem krytyka zajmującego się muzyką popularną. Krytyk – jako pośrednik między światami twórców, mediów i słuchaczy, a także przewodnik po ofercie muzycznej konsumpcji, czyli swoisty „arbiter smaku” – wchodząc w świat muzyki rozrywkowej i popularnej, balansować musi między ryzykiem koniunkturalizmu a oskarżeniami o elitaryzm: albo zbytnie schlebianie masowym gustom, albo ślepe ich ignorowanie. Jak w takiej sytuacji mówić własnym głosem i nie ulegać presji płynącej z każdej ze stron? Jakie kryteria oceny i język analizy stosować w przypadku pisania i mówienia o muzyce popularnej? O tym wszystkim będą rozmawiać zaproszeni goście: Piotr Jakubowski (moderator dyskusji), Waldemar Kuligowski, Paulina Ślusarek i Agata Całkowska.

Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/433408830358113/

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne