Artykuł prof. Danuty Penkali-Gawęckiej pt. Perceptions of health and illness, and the role of healers in Kyrgyzstan ukazał się (w wersji angielskiej i rosyjskiej) w numerze specjalnym czasopisma "Public Health Panorama", wydawanego przez WHO. Numer nosi tytuł "Cultural Contexts of Health" i jest dostępny online:

http://www.euro.who.int/en/publications/public-health-panorama

http://www.euro.who.int/en/publications/public-health-panorama/journal-issues/volume-3,-issue-1,-march-2017

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne