Z UAM związany od roku 1989, wykładał na etnologii i muzykologii, od roku 1993 do 2003 profesor w Instytucie Etnologii UAM.

    Doktorat (1975) i habilitacja (1979) na Polskim Uniwersytecie na Obczyźnie w Londynie (nostryfikowana na naszym Wydziale), profesor PUNO, wykładał także na Queen’s Universitu w Belfaście, w London University Goldsmith’s College, na Uniwersytecie w Edynburgu i innych uczelniach.

    Autor kilku książek, w tym najszerzej znanej „The Nature of Dance” (1975, kilka wydań), polskie wydanie „O istocie tańca i jego przejawach w kulturze. Perspektywa antropologiczna” (1988, 2009) oraz kilkudziesięciu artykułów. Założyciel i redaktor czasopisma „Dance Studies” (20 roczników) i „Studia Choreologica (13 roczników).

    Założył i kierował dwoma ośrodkami naukowo-dydaktycznymi zajmującymi się tańcem: Centre for Dance Studies na Jersey i Instytut Choreologii w Poznaniu.

    Doktor honoris causa Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina (2016).

    Odznaczony Odznaką Honorową m. Poznania; Medalem im. Oskara Kolberga; Złotym Medalem „Gloria Artis” Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP; kawaler Orderu Sztuki i Literatury Ministra Kultury Republiki Francuskiej.

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly