Szanowne Panie, Drogie Koleżanki, Drogie Pracownice i Pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w Poznaniu!

 

Wprawdzie 8 marca kojarzył się kiedyś z komunistyczną fasadą i celebrą, za którą nie kryły się żadne ideowe treści, to dziś Dzień Kobiet staje się symbolem emancypacji kobiet, które prawie na całym świecie, w tym także w Polsce, spotykają się z przejawami kulturowo wykreowanej oraz podtrzymywanej w hegemonicznych praktykach i dyskursach dyskryminacji. Manifestowanie tego dnia sprzeciwu wobec takiej sytuacji jest wyrazem wrażliwości na los wszystkich zdominowanych grup społecznych. Podporządkowanie kobiet w obecnej dobie przybiera w naszym kraju szereg postaci - od kulturowo ugruntowanych "oczywistości", że ich rolą społeczną jest przede wszystkim rodzicielstwo za wszelką cenę, przez niższe zarobki w miejscu pracy i "naturalne" przypisanie do mniej prestiżowych, a w związku z tym i gorzej opłacanych zawodów i stanowisk, po zajadłe zwalczenie wszelkich głosów sprzeciwu wobec takiej ideologicznie motywowanej hierarchii za pomocą specjalnie wymyślonych na tę okoliczność pejoratywnych etykiet w rodzaju "ideologia genderowa".

 

Jako antropolożki i antropolodzy zajmujemy się zawodowo obnażaniem nierówności społecznych, które są sankcjonowane przez kulturowe normy władających dyskursami publicznymi grup, i dlatego czujemy się w obowiązku nie tylko o nich mówić, ale i im przeciwdziałać. Dlatego solidaryzuję się z protestem wszystkich osób, zwłaszcza związanych z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, które 8 marca manifestować będą swój sprzeciw wobec wszelkich form dyskryminacji kobiet, uczestnicząc w Międzynarodowym Strajku Kobiet.

 

Michał Buchowski

Dyrektor

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

 

 

Szanowne Panie, Drogie Pracowniczki i Studentki IEiAK UAM,

 

w pełni popieramy stanowisko prof. Michała Buchowskiego ws. Międzynarodowego Strajku Kobiet i solidaryzujemy się z Waszym protestem. Jesteśmy przekonani, że sprzeciw wobec dyskryminacji kobiet jest naszym wspólnym obowiązkiem – to nie tylko wyraz przywiązania do wartości, na których ufundowana jest antropologia kulturowa, lecz przede wszystkim do elementarnych praw człowieka.

 

Wojciech Dohnal, Mariusz Filip

Wicedyrektorzy IEiAK