Szanowne Panie, Drogie Koleżanki, Drogie Pracownice i Pracownicy Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej w Poznaniu!

 

Wprawdzie 8 marca kojarzył się kiedyś z komunistyczną fasadą i celebrą, za którą nie kryły się żadne ideowe treści, to dziś Dzień Kobiet staje się symbolem emancypacji kobiet, które prawie na całym świecie, w tym także w Polsce, spotykają się z przejawami kulturowo wykreowanej oraz podtrzymywanej w hegemonicznych praktykach i dyskursach dyskryminacji. Manifestowanie tego dnia sprzeciwu wobec takiej sytuacji jest wyrazem wrażliwości na los wszystkich zdominowanych grup społecznych. Podporządkowanie kobiet w obecnej dobie przybiera w naszym kraju szereg postaci - od kulturowo ugruntowanych "oczywistości", że ich rolą społeczną jest przede wszystkim rodzicielstwo za wszelką cenę, przez niższe zarobki w miejscu pracy i "naturalne" przypisanie do mniej prestiżowych, a w związku z tym i gorzej opłacanych zawodów i stanowisk, po zajadłe zwalczenie wszelkich głosów sprzeciwu wobec takiej ideologicznie motywowanej hierarchii za pomocą specjalnie wymyślonych na tę okoliczność pejoratywnych etykiet w rodzaju "ideologia genderowa".

 

Jako antropolożki i antropolodzy zajmujemy się zawodowo obnażaniem nierówności społecznych, które są sankcjonowane przez kulturowe normy władających dyskursami publicznymi grup, i dlatego czujemy się w obowiązku nie tylko o nich mówić, ale i im przeciwdziałać. Dlatego solidaryzuję się z protestem wszystkich osób, zwłaszcza związanych z Instytutem Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM w Poznaniu, które 8 marca manifestować będą swój sprzeciw wobec wszelkich form dyskryminacji kobiet, uczestnicząc w Międzynarodowym Strajku Kobiet.

 

Michał Buchowski

Dyrektor

Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM

 

 

Szanowne Panie, Drogie Pracowniczki i Studentki IEiAK UAM,

 

w pełni popieramy stanowisko prof. Michała Buchowskiego ws. Międzynarodowego Strajku Kobiet i solidaryzujemy się z Waszym protestem. Jesteśmy przekonani, że sprzeciw wobec dyskryminacji kobiet jest naszym wspólnym obowiązkiem – to nie tylko wyraz przywiązania do wartości, na których ufundowana jest antropologia kulturowa, lecz przede wszystkim do elementarnych praw człowieka.

 

Wojciech Dohnal, Mariusz Filip

Wicedyrektorzy IEiAK

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne