Solidaryzujemy się z kobietami na całym świecie oraz sprzeciwiamy wszelkim formom dominacji i dyskryminacji.

 

Agata Hummel

Aleksandra Lis

Marta Machowska

Agata Stanisz

Izabella Main

Natalia Bloch

Irena Kabat

Łukasz Kaczmarek

Danuta Penkala-Gawęcka

Małgorzata Rajtar

Kamila Grześkowiak

Zofia Boni

Karolina Sydow

Małgorzata Kowalska

Aleksandra Turowska

Anna Weronika Brzezińska

Aleksandra Paprot

Agnieszka Chwieduk

Jan Lorenz

Wojciech Dohnal

Mariusz Filip

Piotr Fabiś

Jakub Trawiński