Grupa badawcza „Antropologia medyczna” z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej zaprasza na seminarium z cyklu „Interdyscyplinarne związki antropologii medycznej”. W ramach spotkania prof. UAM dr hab. Jaromir Jeszke z Zakładu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego UAM w Kaliszu wygłosi wykład pt. „Mity w medycynie”.

Streszczenie:


Wykład zostanie poświęcony występowaniu mitów w medycynie, w kilku odsłonach tego zjawiska. Samo pojęcie mitu jest użyte w nieco zmodyfikowanej postaci, gdzie w korpusie wiedzy naukowej określone twierdzenia czy ich zespoły stają się mitami, a więc  „prawdami” nie weryfikowalnymi, w pewnym stopniu „zsakralizowanymi”. W przypadku medycyny można mówić zarówno o mitach  społecznych, dotyczących tej nauki i związanych z nią praktyk terapeutycznych, jak również mitach i zjawiskach mitogennych wewnątrz ich struktury; włączając tu także mity teoretyczne. Zasygnalizowane zostanie również zjawisko mitu historiograficznego. Zarysowany obszar zagadnień mieści się na pograniczu nauk i czerpie z dorobku historii medycyny i antropologii medycznej.


Seminarium odbędzie się 27 lutego 2017 roku o godz. 10.00 w Collegium Historicum, ul. Umultowska 89D, w sali im. Józefa Burszty (I p.).

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne