Z dniem 1 lutego 2017 roku w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM rozpoczyna działalność grupa badawcza „Antropologia medyczna”, kierowana przez prof. UAM dr hab. Danutę Penkalę-Gawęcką. W skład grupy, powołanej przez p.o. Dyrektora IEiAK, prof. UAM dra hab. Wojciecha Dohnala, wchodzą: dr dr Izabella Main, Małgorzata Rajtar, Anna Witeska-Młynarczyk i Zofia Boni. Utworzenie grupy pomoże skoordynować prace badawcze z zakresu antropologii medycznej prowadzone przez osoby zatrudnione w różnych zakładach Instytutu, ułatwi realizację planowanych działań naukowych, w tym organizację konferencji, seminariów i wykładów oraz publikację prac. Pozwoli także zaakcentować ten ważny kierunek działalności Instytutu w środowisku antropologicznym w Polsce i za granicą.

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne