W Muzeum Miejskim w Żorach odbyły się obchody 40-lecia wyruszenia do Afryki ówczesnych studentów etnografii UAM w Poznaniu. Przygotowanie wyprawy trwało ponad 2 lata. Jej zorganizowanie możliwe było dzięki życzliwości ówczesnego kierownictwa Katedry Etnografii i władz rektorskich UAM. W pracach organizacyjnych na różnych etapach brało udział około 10 studentów katedry Etnografii UAM.   
   

   W pracach badawczych w Afryce uczestniczyło czterech studentów ówczesnego IV i V roku etnografii: Paweł Kostuch, Tomasz Szymaniak, Ryszard Vorbrich i Włodzimierz Żukowski. Opiekunem naukowym przedsięwzięcia był absolwent etnografii UAM mgr Jacek Łapott (pracownik Muzeum Narodowego w Szczecinie). Lekarzem ekspedycji był Andrzej Polaszewski a kierowcą Leon Bąbelek. W części prac badawczych towarzyszył im fotoreporter Zbigniew Staszyszyn. SEE „Afryka 76” dała początek polskiej szkole antropologii afrykanistycznej. Z grona jej uczestników wywodzi się obecnie dwóch profesorów i jeden doktor nauk etnologicznych. Do uczestników spotkania okolicznościowy list gratulacyjny wystosował prorektor UAM – prof. dr hab. Ryszard Naskręcki.
   

   Okrągła rocznica dala impuls do zorganizowania wystawy etnograficzno-fotograficznej obrazującej przygotowania i przebieg ekspedycji. W jej ramach spotkali się uczestnicy ekspedycji: Paweł Kostuch, Jacek Łapott, Andrzej Polaszewski i Ryszard Vorbrich. Z okazji tego spotkania miała też miejsce w Muzeum Miejskim w Żorach Konferencja Naukowa pt. „Antropolog i jego teren”. Inicjatorami i organizatorami konferencji, wystawy  i obchodów 40-lecia SEE „Afryka 76” było dwóch etnologów – związanych z UAM: kuratorka wystawy – mgr Anita Czerner-Lebedew oraz dr Lucjan Buchalik – dyrektor Muzeum Miejskiego w Żorach (który stopień doktora nauk etnologicznych uzyskał na Wydziale Historycznym UAM).
  

   W konferencji i obchodach rocznicowych wzięło udział kilkoro studentów etnologii UAM. Ich pobyt w Muzeum w Żorach odbył się w ramach, prowadzonych przez prof. Ryszarda Vorbricha warsztatów „Opracowywanie i prezentacja dokumentacji z badań terenowych.”

 

DSCF1903 DSCF1906 DSCF1913 DSCF1917

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawabanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly