Seminarium z cyklu: Interdyscyplinarne związki antropologii medycznej

 

W ramach seminarium prof. dr hab. Maria Kaczmarek – Kierownik Zakładu Biologii Rozwoju Człowieka Instytutu Antropologii UAM wygłosi wykład pt. „Zmiany wzorca płodności kobiet w Polsce i czynniki warunkujące to zjawisko”. Wykład, oparty o wyniki badań własnych i dane z literatury przedmiotu, dotyczy zmian wzorca płodności kobiet w Polsce, jakie dokonały się począwszy od okresu transformacji społeczno-ekonomicznej do chwili obecnej oraz podejmuje próbę wyjaśnienia przyczyn tych zmian. Spośród tych zmian wyróżnia się odroczona w czasie decyzja o urodzeniu pierwszego dziecka oraz spadek dzietności poniżej liczby dzieci zapewniających zastępowalność pokoleń. Wzorzec ten zostanie pokazany na tle innych krajów Europy.

 

Komentarz z perspektywy antropologii kulturowej przedstawi w oparciu o swoje badania nad zdrowiem migrantek polskich w Europie dr Izabella Main z IEiAK.

 

Seminarium odbędzie się 12 grudnia 2016 roku od godz. 10.00 w Collegium Historicum, ul. Umultowska 89D, w sali im. Józefa Burszty (I p.).

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly