W XIV tomie czasopisma Przegląd Socjologii Jakościowej (Lista B MNiSW, 13 pkt.) opublikowany został artykuł, którego współautorką jest dr Anna Weronika Brzezińska.

 

Skoczylas, Ł., Brzezińska, A. W., Fabiszak, M. (2016). Zastosowanie wywiadów fokusowych w badaniach nad pamięcią zbiorową. Przegląd Socjologii Jakościowej, 4 (12), 56-77.

 

Artykuł powstał na podstawie m.in. badan realizowanych w ramach projektu Pamięć i tożsamość w krajobrazie miejskim. Studium przypadku na przykładzie Poznania (Kierownik projektu: Prof. UAM dr hab. Małgorzata Fabiszak, Wydział Anglistyku UAM)

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly