Serdecznie zapraszamy wszystkich zaintersowanych na wykład

"Wiedza i wyobraźnia. Przemiany praktyk turystycznych a nowe wyzwania metodologiczne w antropologii turystyki"

który wygłosi prof. dr hab. Anna Wieczorkiewicz (IEiAK UW), autorka m.in. książki "Apetyty turysty. O podróżniczych kontaktach ze światem" (2008).
Wykład odbędzie się w ramach Kolokwiów Antropologicznych organizowanych przez Polski Instytut Antropologii.

Czas: poniedziałek 28 listopada 2016 r., godz. 10.30
Miejsce: Collegium Historicum Novum (ul. Umultowska 89 D), sala im. Józefa Burszty.

Abstrakt:
Czym jest podróżnicza wiedza - jaki ma charakter, jak powstaje, jest użytkowana? W jaki sposób współczesne przemiany w społecznym funkcjonowaniu wiedzy odbijają się na zjawiskach turystycznych (na tym, co ludzie nazywają podróżowaniem)?
Poprzez podróżniczą wiedzę rozumiem tu zarówno zestaw wzajemnie powiązanych informacji, dotyczących odwiedzanych miejsc, jak i umiejętność korzystania z tych informacji, przekładania tych informacji na praktyki podróżowania (czyli podróżnicze kompetencje). Nasycona jest wartościami, które w praktykach turystycznych mogą się aktualizować, ale i przekształcać.
Jak tego rodzaju wiedza rysuje się w horyzoncie wyobraźni podróżniczej? Pojęcie “wyobraźnia podróżnicza” odnosi się do skłonności do społecznie wytwarzanego trybu wizualizowania obszarów leżących poza przestrzeniami rutynowej codzienności, kojarzonymi z określonymi zespołami sensów i odnoszenia owych całości do własnej biografii – tej aktualnie przeżywanej, minionej lub tej, którą się projektuje.
Zjawiska współczesnej turystyki to z jednej strony sfera współoddziaływania dynamicznych, procesów społecznych, ekonomicznych, politycznych (które kształtują podróżniczą wiedzę), z drugiej - domena zadziwiająco trwałych toposów (formującą topografię wyobraźni podróżniczej).
Będę mówić zarówno o przemianach w sposobach kształtowania i funkcjonowania wiedzy i wyobraźni podróżniczej, jak i o pojawiających się w związku z tym wyzwaniach metodologicznych.

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly