Wymiana z Université Cheikh Anta Diop de Dakar (Senegal)
   W ramach programu „Ersamus +”   w roku akademickim 2016/17 zainicjowana została wymiana pomiędzy UAM (IEiAK) a Uniwersytetem w Dakarze (Université Cheikh Anta Diop de Dakar – Departement de langues et civilisations slaves).
   Umowa przewiduję wymianę pracowników i doktorantów (IEAK oraz DLCS) (w tej edycji nie przewiduje się wymiany studentów) w ramach następujących modułów.

 

Kategoria

z   UAM

do UCAD

z UCAD

do UAM

Staf Mobility for Traning

(wymiana doświadczeń                       z zakresu organizacji instytucji                           i prowadzonych badań)

2 moduły

(9 dniowe)

2 moduły

(9 dniowe)

Staff Mobility for Teaching

(wygłoszenie 8 godzin wykładów akademickich)

1 moduł

(12 dniowy)

1 moduł

(12 dniowy)

Student Mobility for Studies

(dotyczy studentów 3-go cyklu)

1 moduł

(pobyt 3-miesięczny)

3 moduły

(pobyty 3-miesięczne)

 

W związku z powyższym IEiAK rozpoczyna nabór kandydatów do uczestnictwa w wymianie z uniwersytetem w Dakarze.
Kandydaci powinni spełniać następujące warunki (uzgodnione z UCAD):


1.W wypadku Staff Mobility for Traning:

 

  • Dobra znajomość języka francuskiego.

 

  • Posiadanie znaczącego dorobku naukowego w zakresie etnologii i antropologii kulturowej (w tym w problematyce etnicznej i rozwojowej) Afryki Zachodniej (zwłaszcza Senegalu).

 

2. W wypadku Staf Mobility for Teaching:

 

  • Dobra znajomość języka francuskiego

 

  • Gotowość wygłoszenia wykładów (8 godzin) w dwóch zakresach tematycznych (wg sugestii UCAD):

      - Antropologia kulturowa w Polsce (historia i stan współczesny dyscypliny)
      - Nowe zjawiska społeczno-kulturowe w Polsce i w Europie (zwłaszcza w krajach postkomunistycznych).

 

3. W wypadku Student Mobility for Studies:

 

  • Dobra znajomość języka francuskiego.

 

  • Posiadanie odpowiedniego dorobku naukowego w zakresie etnologii i antropologii kulturowej (w tym w problematyce etnicznej i rozwojowej) Afryki Zachodniej.


Wnioski, wsparte dokumentacją (list motywacyjny, wykaz publikacji) proszę składać do dnia 5 grudnia 2016 roku.
Komisja rekrutacyjna rozpatrzy wnioski do 9 grudnia 2016 roku.

 

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly