Prof Michał Buchowski weźmie udział w panelu New European Orientalism w prestiżowym Institut für die Wissenschaften vom Menschen

(IWM) w Wiedniu w środę, 16.11.2016 r. Więcej informacji:

http://www.iwm.at/events/event/new-european-orientalism/

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly