Dr Mariusz Filip wygłosił wykład w ramach seminariów naukowych IEiAK UW i Stowarzyszenia Pracownia Etnograficzna pt. My myślimy, więc oni są. Antropologiczne ujęcie tożsamości (09.11.2016).


Tożsamość to nie tylko jedno ze słów-kluczy naszych czasów, ale także jeden z najważniejszych tematów badawczych w obrębie nauk humanistycznych i społecznych. Mimo że różne formy tożsamości (etniczna, regionalna, narodowa, lokalna itd.) stanowią klasyczny przedmiot badań polskiej antropologii, dość rzadko pojęcie tożsamości poddawane jest głębszej refleksji, a co więcej ugruntowane jest ono raczej w myśli filozoficznej czy socjologicznej niż antropologicznej. Celem mojego wystąpienia jest próba rekonstrukcji antropologicznego modelu tożsamości, wyłaniającego się z prac Zachodnich antropologów, których myśl ufundowana jest na ideach takich jak: relacja i proces. Jednocześnie postaram się wykazać, że początki takiego rozumienia tożsamości sięgają prac przedwojennych antropologów z Europy Wschodniej.

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly