Michał Buchowski, Antropolog pilnie potrzebny, w: K. Baraniak, A.W. Brzezińska, B. Wiśniewski (red.), Etnolog na rynku pracy, s. 11-16, Wielichowo: Tipi 2013


Dlaczego antropologia jest istotna (oświadczenie Komitetu Wykonawczego Europejskiego Stowarzyszenia Antropologów Społecznych, Praga, 15 października, 2015 r.)


Why anthropology matters (the statement of Executive Committee of the European Association of Social Anthropologists, Prague, October14–15, 2015)