Barbarzyca okadka

 

Zapraszamy do lektury nowego numeru "Barbarzyńcy" Pisma Antropologicznego, który dotyczy zagadnień związanych z lokalnością. Redaktorem tematycznym numeru jest m.in Aleksandra Paprot. Aktualny numer "Barbarzyńcy" prezentuje teksty, których większość została wygłoszona podczas  VIII Międzyuczelnianej Konferencji Antropologicznej "Lokalność - teoria i praktyka". Była ona organizowana przez Studenckie Koło Naukowe Etnologów im. B. Piłsudskiego w Poznaniu w marcu 2014 r. W numerze można znaleźć tekst naszej studentki (Marty Rudnickiej) i doktorantki (Aleksandry Paprot). Zostały w nim także opublikowane zdjęcia autorstwa naszej studentki - Zofii Kędziory.

"Barbarzyńca" jest dostępny on-line w wersji pdf (do pobrania) na stronie: http://www.barbarzynca.com/

 

Ze wstępu do numeru "LOKALNOŚĆ":

Tym razem proponujemy spojrzenie na kwestię lokalności, którą rozpatrujemy na wielu poziomach. Z jednej strony dotyczy ona strategii konceptualizowania rzeczywistości, z drugiej – wiąże się z podejmowaniem określonych działań w społeczności i przestrzeni. Jako pewna idea może wyrażać się w różnych sposobach rozumienia tradycji, powiązanej z kolekcjonerstwem albo wytwarzaniem produktów regionalnych, w określonej polityce kulturalnej wynikającej z działalności instytucji. Gdzie indziej kojarzy się z krzewieniem wiedzy o lokalnej historii, projektowaniem krajobrazu, formowaniem się „nowoplemion” albo aktywizmem miejskim. Może też łączyć się z wykorzystaniem narzędzi badawczych inspirowanych etnografią.

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawabanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly