Ukazał się kolejny numer kwartalnika „Przegląd Wielkopolski” nr 108 (2/2015) wydawanego przez Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne. Numer poświęcony jest zagadnieniom rewitalizacji przestrzeni, a redaktorem prowadzącym numeru jest nasz doktorant – mgr Mikołaj Smykowski.

W numerze publikują m.in. nasi studenci, doktoranci i absolwenci:

Marta Rudnicka, Aleksandra Turowska. Warta wraca do miasta – tereny nadrzeczne w Poznaniu w obliczu rewitalizacji

Katarzyna Andrzejkowicz. Wpływ kolei na strukturę przestrzenną i mieszkańców Krzyża Wielkopolskiego

Mikołaj Smykowski. „Gra o miasto” [L. Mergler, K. Pobłocki, M. Wudarski, Anty-bezradnik przestrzenny. Prawo do miasta w działaniu. [Z półki Wielkopolanina. Rec.]

Pełen spis treści numeru dostępny jest tutaj: http://www.wtk.poznan.pl/pw/spis_tresci.aspx

Oprac. A. W. Brzezińska

 

okadka PW

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawabanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly