Cztery studentki naszego Instytutu  - Marta Kornowska, Karolina Dziubata, Zofia Lamprecht i Urszula Lengiewicz - w sierpniu tego roku wzięły udział w etnograficznych badaniach terenowych "Kultura ludowa Mazurów i Warmiaków", prowadzonych przez Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku, reprezentowanym przez dyrektor Ewę Wrochnę. Koordynatorką projektu i kierowniczką Działu Etnografii, w ramach którego pracowały studentki jest Jadwiga Wieczerzak - absolwentka poznańskiej etnografii. Od 10 do 16 sierpnia studentki współpracując ze stażystkami muzeum przeprowadzały wywiady wśród rodzimej ludności wschodniopruskiej, zamieszkującej tereny Warmii i Mazur przed i po II wojnie światowej. Rozmowy z autochtonami dotyczyły materialnego dziedzictwa Warmii i Mazur, m.in.: budowy i wyposażenia domów, tradycyjnej gospodarki hodowlanej czy sposobów uprawy roślin. Ze względu na specyfikę terenu, który z powodu powojennych migracji i przesiedleń uległ niemal całkowitej wymianie ludności, badaczkom udało się dotrzeć do zaledwie kilku rdzennych jego mieszkańców. Były to jednak spotkania długie i bogate w informacje. Celem badań jest pozyskanie materiałów dotyczących regionalnej kultury ludowej regionu, na podstawie których powstanie papierowy i cyfrowy zbiór archiwalny zawierający zebrane nagrania, transkrypcje i fotografie. Dodatkowo efektem projektu ma być strona internetowa (link poniżej), poświęcona realiom życia codziennego dawnej Warmii i Mazur. Na koniec badań studentki pomagały przy organizacji "Regionalnego Święta Ziół" w olsztyńskim muzeum, prowadząc warsztaty wykonywania ziołowych chochołków oraz opowiadając o dawnych sposobach dbania o urodę wiejskich kobiet.

http://dawnawarmiaimazury.wix.com/warmia-i-mazury
 Badania terenowych kultura ludowa Mazurw i Warmiakw


Na zdjęciu: studentki IEiAK wraz z ekipą muzeum, źródło: archiwum Muzeum Budownictwa Ludowego - Park Etnograficzny w Olsztynku
 
Oprac. K. Dziubata

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawabanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly