ewangelicy w gminie kornik

Na platformie Cyfrowego Archiwum im. Józefa Burszty dostępna już jest książka Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe, będącapokłosiem projektu realizowanego przy współpracy trzech kół naukowych: Studenckiego Koła Naukowego Etnologów, Koła Naukowego Studentów Archeologii oraz Studenckiego Koła Naukowego Historyków w 2013 roku. Materiał, który posłużył za podstawę przy pisaniu zebranych w publikacji artykułów pochodzi z badań terenowych prowadzonych w gminie Kórnik (pow. poznański), na terenie której zachowały się materialne pozostałości cmentarzy ewangelickich. Wspomnienia o nich przechowywane są przez mieszkańców gminy. Autorzy artykułów – studenci oraz doktoranci Wydziału Historycznego UAM - proponują spojrzenie na kwestię ewangelickiego dziedzictwa z różnych perspektyw, w tym historycznej, prawnej, etnologicznej, epigraficznej, kartograficznej oraz archeologicznej (archeologia lotnicza, nieinwazyjna). Skonfrontowanie spojrzeń badawczych i ich wzajemne uzupełnienie pozwoliło stworzyć pełniejszy obraz problemu i odpowiedzieć na pytanie, jakie miejsce w przestrzeni społecznej gminy Kórnik zajmuje dziedzictwo jej ewangelickich mieszkańców.

 

Dostęp do wersji elektronicznej: http://cyfrowearchiwum.amu.edu.pl/archive/8444

 

Informacje bibliograficzne:

Tytuł: Ewangelicy w gminie Kórnik. Pamięć społeczna i dziedzictwo kulturowe

Redakcja: M. Machowska, J. Wałkowska

Miejsce i rok wydawania: Poznań 2015

Wydawca: Fundacja Hereditas Culturalis

Liczba stron: 132

ISBN: 978-83-941779-0-4

Autorzy artykułów: Dominika Czapara, Mikołaj Kostyrko, Szymon Krzyżanowski, Agnieszka Kurasińska, Marta Machowska, Dominik Robakowski, Joanna Wałkowska, Marta Żołyńska.

Recenzja naukowa: dr Izabella Main, prof. Danuta Mintra-Tworzowska

rekrutacjaDlaczego warto studiowac etnologie prawabanneretnowiki logoPlanSeminariow Wydzial Historyczny maly