Colloquia Anthropologica
Autor: pod redakcją:  Michal Buchowski, Arkadiusz Bentkowski
Tytuł: Colloquia anthropologica
Issues in Contemporary Social Anthtopology
ISBN:
Liczba stron:
Rok wydania: 2014

Colloquia Anthropologica: Issues in Contemporary Social Anthropology / Problemy Współczesnej Antropologii Społecznej

 

Książka jest pokłosiem serii wykładów zorganizowanych przez Polski Instytut Antropologii w l. 2007-2013, a wygłaszanych przez znanych antropologów europejskich na polskich uniwersytetach. Publikowane w formie artykułów teksty stanowią unikatowy przegląd współczesnej myśli antropologicznej. Znajdziemy tu teksty takich wybitnych autorów, jak Kirsten Hastrup, Judith Okeley, Nigel Rapport, Anthony P. Cohen, Adam Kuper, David Shankland, Christopher Pinney, Thomas Hylland Eriksen, Tim Ingold i Bruno Latour. Każdy tekst opatrzony jest specjalnym komentarzem tłumaczy, którzy reprezentują środowisko polskich badaczy. Wszystkie teksty i komentarze opublikowane są w dwóch wersjach językowych: angielskiej i polskiej. Całość zredagowali Michał Buchowski i Arkadiusz Bentkowski.

 

This book is a result of a series of lectures organised by the Polish Institute of Anthropology between 2007 and 2013 and delivered by eminent European anthropologists at Polish universities. Published as chapters, these texts represent a unique review of the contemporary anthropological thought. The volume includes articles of distinguished scholars such as Kirsten Hastrup, Judith Okeley, Nigel Rapport, Anthony P. Cohen, Adam Kuper, David Shankland, Christopher Pinney, Thomas Hylland Eriksen, Tim Ingold and Bruno Latour. Texts are discussed by Polish anthropologists and translated by them.  All texts and commentaries have been published both in English and in Polish and the volume has been edited by Michał Buchowski and Arkadiusz Bentkowski.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne