W konferencji Stowarzyszenia na rzecz Studiów nad Migracjami Przymusowymi (International Association for the Study of Forced Migration), współorganizowanej przez Centrum Badań Migracyjnych, Wydział Prawa i Administracji oraz Instytut  Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM uczestniczyło blisko 400 naukowców i praktyków z całego świata. Reprezentowali oni 209 instytucji i 37 krajów. Odbyły się trzy eksperckie sesje plenarne, dotyczące obecnej sytuacji uchodzców, redefiniowania pojęć oraz praktycznego i etycznego wymiaru badań naukowych oraz 85 sesji z referatami badaczy, reprezentantów instytucji i organizacji pozarządowych. Wykład inauguracyjny na temat "The dead sea and the politics of mourning in the EU's refugee crisis" wygłosił dr Nando Sigona z Uniwersytetu w Birmingham. Szczegółowy program i księga abstraktów znajdują się na stronie http://iasfm.org/iasfm16/program/

 

1 przymusowe migracje 1a przymusowe migracje 1b przymusowe migracje 2 przymusowe migracje
2a przymusowe migracje 3 przymusowe migracje 3a przymusowe migracje 4 przymusowe migracje
4a przymusowe migracje 5 przymusowe migracje 5a przymusowe migracje 5b przymusowe migracje
5c przymusowe migracje 5d przymusowe migracje 6 przymusowe migracje 7 przymusowe migracje
7a przymusowe migracje 8 przymusowe migracje 9 przymusowe migracje 10 przymusowe migracje
11 przymusowe migracje 12 przymusowe migracje 13 przymusowe migracje 13a przymusowe migracje
14 przymusowe migracje 15 przymusowe migracje 16 przymusowe migracje 17 przymusowe migracje

Fotografie zrobiły Dominika Błaszak, Karolina Dziubata i Zofia Kędziora.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne