kuligowski oblicza buntu okladka

Spis treści

 

Oblicza buntu.
Praktyki i teorie sprzeciwu w kulturze współczesnej.

pod redakcją Waldemara Kuligowskiego i Adama Pomiecińskiego
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2012

Praca poddaje antropologicznej refleksji teorie na temat buntu i kulturowe reprezentacje tego zjawiska. Poszczególne teksty składające się na tom dotykają istoty zjawiska w taki sposób, by konfrontować różne punkty widzenia. Nadają buntowi "jakąś konkretną" postać, jednocześnie świadomie otwierając kolejne perspektywy do jego poznania.
Pierwsza część pracy to rewizja antropologicznych teorii buntu. Druga część dotyczy antropologii nowych ruchów społecznych. W części trzeciej autorzy próbują rozpoznawać przejawy buntu w dziedzinie sztuki.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne