brzezinska chwieduk miasto poznan

Spis treści

 

Miasto Poznań w perspektywie badań interdyscyplinarnych


pod redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej i Agnieszki Chwieduk
Tipi, Wielichowo 2012

Książka jest efektem debaty przedstawicieli poznańskiego środowiska naukowego i kulturalnego. Dobór tekstów pozwala poznać różne podejścia badawcze, teoretyczne inspiracje i ich praktyczne realizacje. Pomysły na to, w jaki sposób badać miasto, jak dokumentować jego zmieniające się różne oblicza prezentują antropolodzy kultury, etnolodzy, archeolodzy, architekci, geografowie, językoznawcy, historycy, muzealnicy, pedagodzy, socjolodzy i psycholodzy. Ile dziedzin nauki i dyscyplin, tyle perspektyw, metod i technik badawczych. Autorów łączy jedno - wszyscy są POZNANIAKAMI: z urodzenia, wyboru, przez zasiedzenie i zamieszkanie, użytkowanie przestrzeni, przemierzanie ulic, podziwianie miasta i narzekanie na nie.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne