vorbrich afryka150

 

Ryszard Vorbrich
Plemienna i postplemienna Afryka.
Koncepcje i postaci wspólnoty w dawnej i współczesnej Afryce.

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012

W książce autor zawarł wyniki kilkunastu lat badań nad dynamiką kulturową Afryki. Odwołując się do bogatych materiałów źródłowych, w tym efektów własnych badań terenowych, ukazuje przenikanie się tradycyjnych i nowoczesnych postaci wspólnot w społeczeństwie afrykańskim. Przedstawia specyfikę więzi społecznych w Afryce w kontekście trwałości kategorii plemienności. Dokonuje przeglądu pytań i tez badawczych: od paradygmatu pokrewieństwa, plemienia i etniczności, przez formy przedkolonialnych wspólnot politycznych, do przekształceń tożsamości generujących ideologie panafrykańskie. Przedstawiona koncepcja społeczeństwa postplemiennego pomocna jest w opisie procesu budowy narodu w państwie postkolonialnym i wyjaśnianiu przeobrażeń społeczno-kulturowych w sytuacji żywotności afrykańskich trybalizmów oraz słabości struktur państwowych i kształtującego się społeczeństwa obywatelskiego.

Książka wyróżniona w Konkursie na Najlepszą Książkę Akademicką o Puchar JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu podczas XVI Poznańskich Dni Książki Naukowej 2012

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne