wzdrowiuiwchorobie okladka200

Spis treści

 

W zdrowiu i w chorobie... 
Z badań antropologii medycznej i dyscyplin pokrewnych.

pod redakcją Danuty Penkali-Gawęckiej, Izabelli Main i Anny Witeska-Młynarczyk
Biblioteka Telgte Wydawnictwo, Poznań 2012

Prezentowana książka zawiera teksty przedstawicieli różnych dyscyplin prowadzących studia nad zagadnieniami zdrowia, choroby, ciała i cielesności, bólu i cierpienia oraz leczenia i wspierania w chorobie i cierpieniu. Wśród autorów są m.in. socjologowie, psycholodzy, historycy, filozof, antropolog biologiczny. Jądro tego tomu stanowią jednak artykuły napisane z perspektywy antropologii medycznej – dobrze ugruntowanej subdyscypliny antropologicznej, która nabiera coraz większego znaczenia także w nauce polskiej. Poszczególne części książki ukazują: „Doświadczenia współczesnego ciała w zdrowiu i chorobie”, „Zdrowie i chorobę jako konstrukty kulturowe”, „Zdrowie kobiet w perspektywie antropologii biologicznej i nauk społecznych”. Kolejne działy zatytułowane są: „Praktycy i pacjenci. Opieka medyczna i psychologiczna a medykalizacja” oraz „Poza biomedycyną” – część ta dotyczy medycyny komplementarnej i alternatywnej rozważanej w różnych kontekstach historycznych i społeczno-kulturowych. Do najważniejszych „wątków przewodnich” książki należą te związane z ciałem, medykalizacją oraz pluralizmem medycznym. Podstawowym celem opracowania jest wskazanie obszarów, w których szczególnie dobre efekty może przynieść współpraca interdyscyplinarna. Wśród nich wymienić można medycynę komplementarną/alternatywną i jej relacje z biomedycyną, zdrowie reprodukcyjne czy zagadnienia związane z rozwojem genetyki i biotechnologii. Działania multidyscyplinarnych zespołów badawczych mogłyby służyć lepszemu rozpoznaniu i rozwiązywaniu problemów związanych ze zdrowiem i jego ochroną, będących w centrum zainteresowania opinii społecznej.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne