vorbrich rozwojakultura150

Spis treści

 

Rozwój a kultura.
Perspektywy poznawcze i praktyczne.

pod redakcją Ryszarda Vorbricha

Prace Etnologiczne, tom XXVI
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2012

Książka wpisuje się w rozwijającą się w Polsce i na świecie debatę nad problematyką rozwoju. Wraz z nasilającym się zaangażowaniem polskich instytucji rządowych i organizacji pozarządowych w działalność pomocową rośnie świadomość znaczenia czynnika kulturowego w programach rozwojowych. Tom poszerza perspektywę poznawczą dyscyplin zajmujących się różnymi aspektami procesów rozwojowych, interesujących się relacją między tytułowymi kategoriami: "rozwojem" a "kulturą", zarówno w wymiarze teoretycznym, jak i praktycznym. Autorami artykułów są antropolodzy, historycy, filozofowie i politolodzy. Przedmiotem autorskich rozdziałów są takie zagadnienia, jak: konceptualizacja kategorii "rozwoju" i "postępu", rola czynnika kulturowego jako bariery lub akceleratora rozwoju, modele rozwoju i ich aplikacja, rozwój w kontekście relacji darczyńca - beneficjent.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne