pelczynski ewangelikalizm 150

 

Grzegorz Pełczyński
Ewangelikalizm w Rosji (XIX - XX wiek)

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012

Ewangelikalizm - jeden z nurtów protestantyzmu - w Rosji rozwijał się, czerpiąc w dużej mierze ze źródeł rodzimych. Jego reprezentantami są tam do dziś głównie baptyści i ewangeliczni chrześcijanie, a także dość liczni zielonoświątkowcy, kiedyś byli też braterscy menonici. Książka ta stanowi pierwsze w piśmiennictwie krajowym studium na temat tego niezwykłego fenomenu rosyjskiej kultury religijnej.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne