regionalizm i wielokulturowoscSpis treści 

 

Regionalizm i wielokulturowość.

Perspektywa etnologii polskiej i słowackiej.

pod redakcją Waldemara Kuligowskiego i Borisa Michalika
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2012
Zawarte w publikacji artykuły dotyczą szeroko rozumianego regionalizmu i wielokulturowości we współczesnej kulturze. Omawiają zjawiska takie jak synkretyzm, religijność, tradycje wynalezione, budowanie wspólnotowości, tradycje kulinarne, literatura etniczna, festiwalizacja.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne