kultura na pilota 72

Spis treści

Kultura na pilota.
O zmediatyzowanych wymiarach rzeczywistości społecznej.

pod redakcją Waldemara Kuligowskiego i Marcina Hermanowskiego
Ars Nova, Poznań 2012
 
Prezentowany tom jest próbą refleksji nad rolą mass-mediów w wytwarzaniu odmienności, w procesach emancypacyjnych, w negocjowaniu warunków współistnienia różnych grup w społeczeństwach wielokulturowych i wieloetnicznych. Zawiera teksty, które podejmują interesujące i rzadko obecne w polskim piśmiennictwie kwestie (media tubylcze, media i emigranci, medialne reprezentacje etniczności i konfliktów etnicznych). To zbiór artykułów z zakresu tego, co można byłoby nazwać "etnografią zapośredniczoną medialnie" - etnografią, w której przedmiotem analizy są przede wszystkim przekazy medialne i same media, traktowane jako narzędzia transformowania i reprodukowania rzeczywistości.

(z recenzji prof. UAM dra hab. Marka Krajewskiego)

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne