apsl 125

Spis treści

 

Stroje ludowe jako fenomen kulturowy

pod redakcją Anny Weroniki Brzezińskiej i Marioli Tymochowicz
Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 2013

Tom poświęcony szeroko pojętej problematyce stroju ludowego - jego badaniom, rekonstrukcji, a także inspiracjom elementami strojów ludowych we współczesnej modzie i designie. Autorzy artykułów to osoby na co dzień zajmujące się tym tematem - etnografowie, antropolodzy kultury, muzealnicy, instruktorzy i członkowie zespołów folklorystycznych. Gromadzą oni stroje ze swoich regionów, opracowują o nich materiały, a także odnotowują procesy, jakim stroje te podlegają.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne