Pomiecinski alterglobalisci 150

 

Adam Pomieciński

Alterglobaliści.
Antropologia ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości.

Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013

Nie da się ukryć, że pojawienie się ruchu alterglobalistycznego to dowód na zmianę świadomości i celów społecznych, które dokonują się w dzisiejszej kulturze. Problematyczna staje się przyjemność płynąca do niedawna z konsumpcji, nieograniczonego wzrostu i zysku. Sceptycyzm i krytycyzm sprowadzone zostały do centralnych praktyk życia społecznego, a postawy buntu okazały się coraz powszechniejsze na gruncie zarówno wartości, jak i konkretnych działań. Książka ta ujmuje ruch alterglobalistyczny z tego właśnie punktu widzenia. Przyglądanie mu się w ten sposób [...] wyraża zasadniczą tezę pracy, że walka z dominującym porządkiem toczy się na obszarze idei (wcielanie w życie nowych wartości) i metod praktycznego postępowania (wyrażanie i nagłaśnianie swoich obaw, niepokojów, problemów).

(ze Wstępu)

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne