ethnos et potentia dlaAPZ

Ethnos et potentia.
Interdyscyplinarność w polskiej etnologii.
W darze Profesorowi Aleksandrowi Posern-Zielińskiemu z okazji 70. urodzin i 40-lecia pracy zawodowej

pod redakcją Ryszarda Vorbricha i Anny Szymoszyn
Instytut Archeologii i Etnologii PAN, Instytut Etnologii i Antropologii Kulturowej UAM, Poznań 2013

Tom jest darem od uczniów i współpracowników, którzy głęboko sobie cenią Osobę Szanownego Jubilata i Jego osiągnięcia zawodowe. Pierwsza część prezentuje sylwetkę naukową, drogę zawodową i dorobek Jubilata. W drugiej części wybitni przedstawiciele nauk pokrewnych etnologii przedstawiają wzajemne relacje między etnologią a reprezentowanymi przez nich dyscyplinami. Część trzecia skupia się na jednym z głównych nurtów badawczych Profesora Aleksandra Posern-Zielińskiego - relacji między etnicznością a władzą.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne