zdjecie ksiazki anty bezradnik

Lech Mergler, Kacper Pobłocki, Maciej Wudarski
Anty-Bezradnik przestrzenny - prawo do miasta w działaniu

Biblioteka Res Publiki Nowej, Warszawa 2013

Książka to zestaw narzędzi - intelektualnych oraz formalno-prawnych - które umożliwiają mieszkańcom upominanie się o swoje "prawo do miasta". Napisany przez społeczników z ponadsześcioletnim doświadczeniem, stanowi odpowiedź na powszechnie panującą bezradność w obliczu dominującego w Polsce "chaosu urbanistycznego". Jest to opis mechaniki "gry o miasto" oraz możliwości włączenia się w nią przez mieszkańców. Pierwsza część książki przedstawia szereg pojęć pomocnych w zrozumieniu "działania" współczesnych polskich miast; pokazuje logikę, która kryje się za pozornym bezładem polskiej przestrzeni. Druga część przedstawia najistotniejsze problemy przestrzenne i opisuje dynamikę przeradzania się ich w konflikty społeczne. Ostatnia część porządkuje i wyjaśnia istniejące regulacje prawne, które umożliwiają mieszkańcom uczestnictwo w dwóch najważniejszych ścieżkach kształtowania przestrzeni we współczesnej Polsce: w procedurach uchwalania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz postępowaniach administracyjnych związanych z wydawaniem tzw. warunków zabudowy.

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne