KIEROWNIK
 

PRACOWNICY


 

 

DOKTORANCI

mgr Małgorzata Charyton
rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2009
rok otwarcia przewodu doktorskiego: 2011
tytuł rozprawy doktorskiej: „Stres” i „nerwy” w kontekście pluralizmu medycznego na Podlasiu
promotor: dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka, prof. UAM
mgr Marta Machowska

rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2014
przewód doktorski otwarty

tytuł: Biskupizna poza folklorem? Rodzina, ziemia i praca jako główne komponenty tożsamości biskupiańskiej
promotor: dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM

mgr Dorota Pawłowska
rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2011
przewód doktorski nieotwarty
promotor: dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka, prof. UAM
mgr Karolina Pawłowska
rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2013
przewód doktorski nieotwarty
promotor: dr hab. Danuta Penkala-Gawęcka, prof. UAM
mgr Anna Pospieszna
rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2011
przewód doktorski nieotwarty
promotor: dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM
mgr Ewa Zys rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2011
tytuł rozprawy doktorskiej: Współcześni pielgrzymi do Santiago de Compostela. Analiza antropologiczna
przewód doktorski nieotwarty
promotor: dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM

 

DOKTORANCI ZEWNĘTRZNI

 

mgr Monika Kujawska
(Uniwersytet Wrocławski)
rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2008
rok otwarcia przewodu doktorskiego: 2009
tytuł rozprawy doktorskiej: Ziołolecznictwo w medycynie komplementarnej Polonii argentyńskiej z prowincji Misiones. Studium z zakresu etnobotaniki medycznej.
promotor: dr hab. D. Penkala-Gawęcka, prof. UAM
mgr Martyna Nawrocka
Promotor: dr hab. Waldemar Kuligowski, prof. UAM


HABILITACJE


 
dr hab. Adam Pomieciński tytuł rozprawy: Alterglobaliści. Antropologia ruchu na rzecz globalnej sprawiedliwości
recenzenci: prof. dr hab. Tadeusz Paleczny, prof. dr hab. Wojciech Burszta, dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM
uchwała Rady Wydziału Historycznego UAM : 28 czerwca 2013

 

DOKTORATY


 

dr Izabela Chudzyńska

tytuł rozprawy: Na pograniczu smaku. Tradycja i zmiana w kulturze kulinarnej Krajny na przykładzie gminy Sicienko

promotor: prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski

data obrony: 2016

repozytorium AMUR: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/17504

dr Małgorzata Rećko

tytuł rozprawy:  Trzecie płci. Antropologiczna analiza transgresji płci w ujęciu porównawczym na przykładzie two-spirit (Stany Zjednoczone, Kanada), trans (Polska) i kinnar (Indie)

promotor: prof. UAM dr hab. Waldemar Kuligowski

data obrony: 2015

repozytorium AMUR: https://repozytorium.amu.edu.pl/handle/10593/13945

 

 

Zakład Studiów nad Kulturą Współczesną skupia się na zjawiskach i procesach, które współtworzą kulturową panoramę teraźniejszości. Opisujemy i interpretujemy nowe tożsamości, wartości, praktyki i wyobrażenia. Jesteśmy aktywni w ramach antropologii medycznej, studiów nad kulturą popularną, badaniach ruchów alterglobalnych, etnografii autostrady i mobilności. Zajmujemy się współczesną rodziną i pokrewieństwem, nowymi ruchami społecznymi, festiwalami i biomedycyną. Prowadzimy etnograficzne badania w terenie i w sieci internetowej, sięgamy także po techniki fieldrecordingu i video.
W swoich badaniach staramy się łączyć najlepsze tradycje amerykańskiej i brytyjskiej anthropology at home, francuskiej ethnologie chez soi, skandynawskiej antropologi hemma oraz nowej polskiej etnologii. Badania własnego kontekstu kulturowego uzupełniamy o studia prowadzone w kontekście europejskim oraz pozaeuropejskim, co pozwala na uwzględnienie lokalnych i globalnych poziomów wybranych zjawisk.
Publikujemy artykuły w takich czasopismach naukowych, jak „Anthropos”, „Antropologija”, „Anthropology and Medicine”, „Cargo”, „Central Asian Survey”, „Český lid”, „Curare”, „Ethnologia Polona”, „Ethnologie française”, „Lietuvos Etnologija”, „Lud”, „Social Science & Medicine”. Działamy także w obrębie antropologii zaangażowanej, włączając się w debatę publiczną jako autorzy artykułów, komentarzy i felietonów, blogów oraz programów telewizyjnych.
W Zakładzie powstał pierwszy polski podcast antropologiczny Antropofon; tutaj pracuje także kierownik Zespołu Redakcyjnego pierwszej w Polsce uniwersyteckiej telewizji internetowej.    

 

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne