KIEROWNIK
 
 

PROFESOR NADZWYCZAJNY


dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UAM

 

PROFESOROWIE EMERYTOWANI


prof. dr hab. Anna Szyfer

prof. dr hab. Andrzej Brencz 

 

ADIUNKCI


dr hab. Anna Weronika Brzezińska

dr Agnieszka Chwieduk

dr Kacper Pobłocki

dr Jan Lorenz

 

 

DOKTORANCI 


 
mgr Karolina Dziubata
rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2017
tytuł rozprawy doktorskiej: Weselne widowiska obrzędowe z Wielkopolski. Folkloryzacja jako przykład ochrony niematerialnego dziedzictwa kulturowego na poziomie lokalnym i regionalnym
przewód doktorski nieotwarty
promotor: dr hab. Anna Weronika Brzezińska
rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2012
tytuł rozprawy doktorskiej: Polska religijność internetowa. Kształtowanie i implikacje
przewód doktorski otwarty
promotor: dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UAM
rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2013
tytuł rozprawy doktorskiej:
promotor: dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM
rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2012
tytuł rozprawy doktorskiej: Współczesne strategie kreowania tożsamości regionalnej oraz lokalnej na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Analiza polityki instytucji kultury na przykładzie Żuław i Powiśla
przewód doktorski otwarty
promotor: dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM
promotor pomocniczy: dr hab. Anna Weronika Brzezińska
rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2012
przewód doktorski otwarty
tytuł rozprawy doktorskiej: Materialny wymiar mechanizmów adaptacyjnych do przestrzeni poobozowych
promotor: dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM
rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2013
przewód doktorski otwarty
tytuł rozprawy doktorskiej:
promotor: dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM
rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2012
tytuł rozprawy doktorskiej: Nadpopradzka Połemkowyna: dziedzictwo etnograficzne w warunkach zmian kulturowych 
przewód doktorski otwarty
promotor: dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UAM
mgr Izabella Wenska
rok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2012
tytuł rozprawy doktorskiej: Rola kukieł obrzędowych w polskiej kulturze ludowej w okresie od XIX do połowy XX wieku 
przewód doktorski otwarty
promotor: prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak, prof. UAM

 


DOKTORANCI ZEWNĘTRZNI 


mgr Adriana Garbatowska

(Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy)

rok otwarcia przewodu doktorskiego: 2009
tytuł rozprawy doktorskiej: Pamięć przesiedleń w rodzinach osadników po II wojnie światowej na terenie Wielkopolski
promotor: prof. dr hab. A. Szyfer
mgr Justyna Gieżyńska przewód doktorski nieotwarty
promotor: dr hab. Jacek Schmidt, prof. UAM


DOKTORATY 


mgr Agata Agnieszka Konczal
ok rozpoczęcia studiów doktoranckich: 2014
tytuł rozprawy doktorskiej: Wizje przyrody i lasu w Polsce oraz ich kształtowanie przez środowisko leśników 
przewód doktorski: nieotwarty
promotor: prof. UAM dr hab. Katarzyna Marciniak
obrona: 27 czerwiec 2017
mgr Artur Trapszyc
Muzeum Etnograficzne w Toruniu              
rok otwarcia przewodu doktorskiego: 2010
tytuł rozprawy doktorskiej: Studium z dziejów grupy zawodowo-regionalnej rybaków w XX wieku. Migracje, ekologia, historia 
promotor: prof. dr hab. A. Brencz
obrona: 17 marca 2014
mgr Andrzej Stachowiak
tytuł rozprawy doktorskiej: Współczesne konflikty wyznaniowe na Łemkowszczyźnie 
promotor: prof. A. Brencz 
recenzenci: prof. G. Babiński (UJ), prof. Z. Jasiewicz
obrona: 3 grudnia 2010

HABILITACJE 

dr Anna Weronika Brzezińska zi
Tutuł: Dziedzictwo kulturowe: teoria a praktyka społeczna
Recenzenci: prof. UO dr hab. Teresa Smolińska, Prof. dr hab. Janusz Barański (UJ), Prof. dr hab. Cezary Obracht-Prondzyński (UG)
Rok nadania stopnia: 2017
dr Katarzyna Marciniak
Tytuł: Oblicza wielkopolskiego pielgrzymowania. Studium etnologiczne na przykładzie sanktuariów maryjnych 
Recenzenci: prof. dr hab. Andrzej Brencz (UAM), dr hab. Magdalena Zowczak prof. UW, prof. dr hab. Antoni Jackowski (UJ), ks. prof. Jan Perszon
Rok kolokwium: 2011

 

Zakład prowadzi badania nad kulturą ludową Wielkopolski, ziem zachodnich oraz regionu pograniczy: polsko-niemieckich i polsko-czeskich jak i nad współczesnymi procesami tożsamościowymi (lokalność, etniczność) zachodzącymi w Polsce i w Europie: zachodniej i wschodniej. Studia tożsamościowe dotyczą także przejawów współczesnych form regionalności: poczucia regionalnej tożsamości, strategii konstruowania kategorii „dziedzictwa kulturowego”, tradycyjnej kultury mieszkańców wsi, z uwzględnieniem miejsc kultu i pielgrzymowania.

Tematy badawcze Zakładu więcej...>>

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow