Przedmiot z kolorem niebieskim posiada link do sylabusu 


Rok I 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:00 - 13:30

AWZK: Antropologia medyczna

prof. D. Penkala-Gawęcka Konwersatorium 2.3
14:30 - 16:00

Warsztaty etnologiczne / Fakultet

Migracja w czasach najnowszych w kontekście Polski i Europy 2 *

dr A. Chwieduk Ćwiczenia 2.44

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30 Analiza kultury dr P. Fabiś Konwersatorium 2.3
12:45 - 14:15 LEKTORAT Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO mgr M. Czernichowska Ćwiczenia 2.3
14:30 - 17:45 Warsztaty etnologiczne / Fakultet
Antropologia i projektowanie design thinking
mgr S. Piotrowska Ćwiczenia 2.21

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45 Teorie społeczeństwa  prof. A Pomieciński Wykład 2.3
11:00 - 12:30

Fakultet: Antropologia reklamy

prof. A Pomieciński Konwersatorium 2.3
12:45 - 14:15 Seminarium magisterskie

prof. M. Buchowski

prof. J. Schmidt

Seminarium

2.37

2.20

14:30 - 16:00

AWZK: Antropologia ekonomiczna i prawna

prof. R. Vorbrich

Konwersatorium

2.19

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45

Fakultet: Judaizm

prof. K. Marciniak

Konwersatorium 2.20
11:00 - 12:30

AWZK: Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

dr hab. A.W. Brzezińska  Konwersatorium 2.20
12:45 - 14:15 Seminarium magisterskie dr hab. A.W. Brzezińska  Seminarium  2.20

* Przedmiot stanowi kontynuację zajęć o tym samym tytule i problematyce prowadzonych w semestrze zimowym przez prof. J. Schmidta.

** Zajęcia Antropologia i projektowanie design thinking z mgr S. Piotrowską odbywają się co tydzień w wymiarze 2 x 90 minut i zakończą się w połowie semestru.


UWAGA 1: W semestrze letnim studenci dokonują wyboru dwóch konwersatoriów w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) oraz jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne, a także dwóch zajęć fakultatywnych. Przedmioty z modułu Warsztaty etnologiczne mogą być zaliczone na poczet zajęć fakultatywnych pod warunkiem zapisania się na przedmiot posiadający status fakultetu. Zaliczanie tego samego przedmiotu dwa razy jest niedopuszczalne.

UWAGA 2: Na I roku SUM studenci są zobowiązani zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia 30 h w ramach specjalności CREOLE. O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie uprzedzić lektorkę p. mgr Magdalenę Czernichowską <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; zanim rozpoczną się zajęcia.


 

Rok II

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:00 - 13:30

AWZK: Antropologia medyczna

prof. D. Penkala-Gawęcka Konwersatorium 2.3
14:30 - 16:00

Fakultet:

Migracja w czasach najnowszych w kontekście Polski i Europy 2 *

dr A. Chwieduk
Ćwiczenia 2.44

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 - 10:45 Filozofia kultury

dr M. Kijko

Wykład 2.21
11:00 - 12:30 Analiza społeczna dr M. Filip
Konwersatorium 2.19
14:30 - 17:45 Fakultet: Antropologia i projektowanie design thinking mgr S. Piotrowska Ćwiczenia 2.21

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30

Fakultet: Antropologia reklamy

prof. A Pomieciński Konwersatorium 2.3
12:45 - 14:15 Seminarium magisterskie

prof. B. Korzeniewski

prof. W. Kuligowski

prof. A Pomieciński

Seminarium

pokój pracownika

2.19

2.3

14:30 - 16:00

AWZK: Antropologia ekonomiczna i prawna

prof. R. Vorbrich   Konwersatorium 2.19

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 - 10:45

Fakultet: Judaizm

prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.20
11:00 - 12:30

AWZK: Ochrona niematerialnego dziedzictwa kulturowego

dr hab. A.W. Brzezińska Konwersatorium 2.20
12:45 - 14:15 Seminarium magisterskie

prof. W. Dohnal

prof. K. Marciniak

 Seminarium

2.37

pokój pracownika

* Przedmiot stanowi kontynuację zajęć o tym samym tytule i problematyce prowadzonych w semestrze zimowym przez prof. J. Schmidta.

** Fakultet Antropologia i projektowanie design thinking z mgr S. Piotrowską odbywa się co tydzień w wymiarze 2 x 90 minut i zakończy się w połowie semestru.

 

UWAGA 1: W semestrze letnim studenci dokonują wyboru jednego konwersatorium w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) oraz trzech zajęć fakultatywnych. Jako zajęcia fakultatywne można zaliczać także przedmioty realizowane w j. angielskim z puli CREOLE za 4 ECTS (osobna tabela).

UWAGA2: W semestrze letnim studenci są zobowiązani do zaliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje dr A. Chwieduk, jednak same praktyki mogą zostać zrealizowane już w toku semestru zimowego.


CREOLE I

SUMMER TIMETABLE 2017/2018

COURSE TYPE ECTS FELLOW DATE CLASSROOM
THEORY AND METHODS OBLIGATORY 5 PROF. W. DOHNAL MONDAY,
12:00-13:30
2.37
MEDICAL ANTHROPOLOGY OPTIONAL 5 PROF. D. PENKALA-GAWĘCKA MONDAY,
13:45-15:15
2.3
ANTHROPOLOGY OF DEVELOPMENT OPTIONAL 5 DR A. HUMMEL MONDAY,
15:30-17:00
2.3

TEACHING EXCHANGE I

LANGUAGE - MUSIC - SOUND: FROM LINGUISTIC ANTHROPOLOGY

TO THE ANTHROPOLOGY OF THE SENSES *

OBLIGATORY 2,5 PROF. S. COLEMAN

TUESDAY,
14:30-17:45

WEDNESDAY,
14:30-17:45

2.19

2.21

TEACHING EXCHANGE II

UNDERSTANDING THE NEO-RURAL PHENOMENON IN WESTERN SOCIETIES:

A CASE STUDY OF ENVIRONMENTAL INTENTIONAL COMMUNITIES IN CATALONIA **

OBLIGATORY 2,5 P. ESCRIBANO

TUESDAY,
14:30-17:45

WEDNESDAY,
14:30-17:45

2.19

2.21

ANTHROPOLOGY OF RELIGION  OPTIONAL 5 DR J. LORENZ THURSDAY,
16:15-17:45
2.4

* 13th-14th March 2018

** 20th-21st March 2018

 

 

Przedmiot z kolorem niebieskim posiada link do sylabusu 


Rok I 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
 09:15 - 10:45

Monografia problemowa Europy:

Zróżnicowanie etniczno-kulturowe Bałkanów

dr A. Chwieduk Konwersatorium 2.4
12:00 - 13:30

Podstawy warsztatu naukowego II

grupa 1

dr Ł. Kaczmarek

dr I. Main

dr A. Stanisz

Ćwiczenia 2.19
13:45 - 15:15

Podstawy warsztatu naukowego II

grupa 2

dr Ł. Kaczmarek

dr I. Main

dr A. Stanisz
Ćwiczenia 2.19

15:45 - 17:15

Socjologia

dr P. Fabiś Wykład 2.4

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 - 14:00

BLOKI JĘZYKOWE

  Ćwiczenia  
12:45 - 14:15

Monografia problemowa Europy:

Ruchy neopogańskie w Europie
dr M. Filip Konwersatorium 2.19

14:30 - 16:00

Metodologia nauk społecznych z elementami logiki

dr P. Fabiś Wykład 2.4

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:00 - 14:00 WYCHOWANIE FIZYCZNE      
14:30 - 16:00

Monografia problemowa Europy:

Muzea w Europie
prof. B. Korzeniewski Konwersatorium 2.3
16:15 - 19:30

Laboratorium metodyczne

grupa 1

prof. B. Korzeniewski Ćwiczenia terenowe 2.3

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45

Laboratorium metodyczne

grupa 2

grupa 3

 

dr hab. A.W. Brzezińska

dr I. Main

Ćwiczenia terenowe 2.19
11:00 - 12:30 Historia myśli antropologicznej II prof. W. Dohnal  Wykład 2.19
12:45 - 14:15

Historia myśli antropologicznej II - ćwiczenia

grupa 1

dr J. Lorenz

dr M. Filip
 Konwersatorium  2.19
14:30 - 16:00

Historia myśli antropologicznej II - ćwiczenia

grupa 2

dr J. Lorenz

dr M. Filip
Konwersatorium 2.19
16:15 - 17:45

Monografia problemowa Europy:

Religie i społeczeństwo na Białorusi
mgr J. Dworzecka Konwersatorium 2.19

 

 

PIĄTEK-NIEDZIELA *

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
  Trening interpersonalny  mgr K. Grabiec Ćwiczenia  2.21

 

* W semestrze letnim studenci są zobowiązani do zaliczenia ćwiczeń Trening interpersonalny z mgr Katarzyną Grabiec, które odbywają się w trybie weekendowym. Terminy dla dwóch grup zostaną ustalone na początku semestru.

UWAGA: W ramach modułu Monografia problemowa Europy studenci dokonują wyboru dwóch konwersatoriów.


 

Rok II

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:00 - 13:30 Ochrona własności intelektualnej dr J. Jaroszyk-Pawlukiewicz
Wykład 2.21
13:45 - 15:15

Fakultet: Antropologia reklamy

mgr K. Schinkel
Konwersatorium 2.21
15:45 - 17:15 Socjologia dr P. Fabiś
Wykład 2.4

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:45 - 14:15 Technologie informacyjne

dr Ł. Kaczmarek

dr I. Main

dr A. Stanisz

Ćwiczenia 2.21
 14:30 - 16:00 Metodologia nauk humanistycznych dr P. Fabiś Wykład 2.4
16:15 - 19:30 Przedsiębiorczość akademicka: Pisanie i realizowanie projektów *
dr A. Hummel Konwersatorium 2.3
16:15 - 19:30

Fakultet: Etnomuzykologia *

 prof. B. Muszkalska Konwersatorium  2.101

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:15 - 10:45 Laboratorium metodyczne dr Ł. Kaczmarek, dr A. Stanisz Ćwiczenia terenowe 2.21
11:00 - 12:30 Kultura a gospodarka dr A. Hummel Wykład 2.21
12:45 - 14:15

Fakultet:

Od plemienia do narodu. Trybalizm, detrybalizacja, nacjonalizm

prof. R. Vorbrich Konwersatorium 2.19
12:30 – 19:15 BLOKI JĘZYKOWE      

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30

Fakultet: Kultura ludowa i jej badacze

prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.21
12:45 - 14:15

Fakultet:Antropologia u schyłku XX wieku **

grupa 1

dr J. Lorenz

dr M. Filip

Konwersatorium 2.19
14:30 - 16:00

Fakultet: Antropologia u schyłku XX wieku ** 

grupa 2

dr J. Lorenz

dr M. Filip

 Konwersatorium 2.19
14:30 - 17:45

Fakultet: Prowadzenie wywiadów fokusowych ***

mgr S. Piotrowska

mgr K. Schinkel

Ćwiczenia 2.21

 

* Zajęcia Przedsiębiorczość akademicka: Pisanie i realizowanie projektów z dr A. Hummel oraz fakultet Etnomuzykologia z prof. B. Muszkalską będą odbywać się na przemian co dwa tygodnie w trybie 2 x 90 minut. Przedsiębiorczość… rozpocznie się 27 lutego 2018 r., natomiast Etnomuzykologia 6 marca 2018 r.

** Fakultet Antropologia u schyłku XX wieku z dr. J. Lorenzem i dr. M. Filipem stanowi rozwinięcie przedmiotu obowiązkowego Historia etnologii, realizowanego na I roku.

*** Fakultet Prowadzenie wywiadów fokusowych z mgr S. Piotrowską i mgr K. Schinkel odbywa się co tydzień w wymiarze 2 x 90 minut i zakończy się w połowie semestru.

 

UWAGA1: W semestrze letnim studenci są zobowiązani do wyboru dwóch zajęć fakultatywnych.

UWAGA2:Do egzaminu z języka obcego student może podejść w wybranym przez siebie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.


 

Rok III

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
13:45 - 15:15

Fakultet: Antropologia reklamy

mgr K. Schinkel Konwersatorium 2.21

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30 Kultura a płeć dr A. Stanisz Wykład 2.21
12:45 - 14:15 Seminarium licencjackie

dr A. Chwieduk

dr M. Kowalska

Seminarium

2.4

2.37

 16:15 - 19:30

Fakultet: Etnomuzykologia *

prof. B. Muszkalska  Konwersatorium   2.101

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45 Seminarium licencjackie  prof. R. Vorbrich Seminarium  pokój pracownika
11:00 - 12:30 Antropologia współczesności prof. W. Kuligowski Wykład 2.19
16:15 - 19:30

Fakultet:

Od plemienia do narodu. Trybalizm, detrybalizacja, nacjonalizm

prof. R. Vorbrich Konwersatorium 2.19

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45

Kultura a polityka

prof. W. Dohnal Wykład 2.21
11:00 - 12:30

Fakultet: Kultura ludowa i jej badacze

prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.21
12:45 - 14:15

Fakultet: Antropologia u schyłku XX wieku **

grupa 1

dr J. Lorenz

dr Filip

 Konwersatorium  2.19
14:30 - 16:00

Fakultet: Antropologia u schyłku XX wieku **

grupa 2

dr J. Lorenz

dr Filip

Konwersatorium 2.19
14:30 - 17:45

Fakultet: Prowadzenie wywiadów fokusowych ***

mgr S. Piotrowska

mgr K. Schinkel

Ćwiczenia 2.21

* Fakultet Etnomuzykologia z prof. B. Muszkalską odbywa się co dwa tygodnie w trybie 2 x 90 minut i rozpocznie się 6 marca 2018 r.

** Fakultet Antropologia u schyłku XX wieku z dr. J. Lorenzem i dr. M. Filipem stanowi rozwinięcie przedmiotu obowiązkowego Historia etnologii, realizowanego na I roku.

*** Fakultet Prowadzenie wywiadów fokusowych z mgr S. Piotrowską i mgr K. Schinkel odbywa się co tydzień w wymiarze 2 x 90 minut i zakończy się w połowie semestru.

 

UWAGA1: W semestrze letnim studenci są zobowiązani do wyboru dwóch zajęć fakultatywnych.

 UWAGA2: Do egzaminu z języka obcego student może podejść w wybranym przez siebie momencie w toku III roku studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

UWAGA3: W semestrze letnim studenci są zobowiązani do zaliczenia przedmiotu Praktyki w instytucjach kultury, który koordynuje dr A. Chwieduk, jednak same praktyki mogą zostać zrealizowane już  w toku semestru zimowego.


 

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | Ł | M | N | P | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

aktualizacja: 17.04.2018
 

Małgorzata Fabiszak, Anna Weronika Brzezińska, Cmentarz. Park. Podwórko. Poznańskie przestrzenie pamięci, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018, ss. 255, bibl., tab., fot., wykresy, plany, aneksy. Rec. W. Czachur, A. Szpociński. ISBN 978-83-7383-952-6.

 

Buchowski, Michał, Opinion: Questioning the “xenophobic turn” in Central Europe, “Monitor Racism”, January-February 2018, issue 1. Florencja, Włochy; http://monitoracism.eu/

 

 

Kuligowski, Waldemar, Rzeczywistość głęboko zakwestionowana/Fundamentally Interrogating Reality, w: Andrzej Karmasz, Happens Elsewhere, tłum. Soren Gauger, Gdańsk: Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku 2018, s. 100-106, 112-117. ISBN 978- 83-65366-54-2.

 

Kuligowski, Waldemar [Rec.] Eco, Dante, aleppe [Umberto Eco, Pape Satàn aleppe. Kroniki płynnego społeczeństwa, przeł. z wł. Alicja Bruś, Poznań: „Rebis”, 2017, ss. 533]. – „Nowe Książki” 2018, nr 1/1185, s. 70-71.

 

 

Lis, Aleksandra, Politics and knowledge production: Between securitisation and riskification of the shale gas issue in Poland and Germany, w: Energy security in Europe: Divergent perceptions and policy challenges, red. Kacper Szulecki, Seria: Energy, Climate and the Environment, Cham: Palgrave Macmillan, 2018, s. 93-115, bibl. ISBN 978-3-319-64963-4, e-ISBN 978-3-319-64964-1; https://doi.org/10.1007/978-3-319-64964-1

 

 

Main, Izabella, Lepsze światy medyczne? Zdrowie, choroba i leczenie polskich migrantek w perspektywie antropologicznej, Warszawa: Wydawnictwo Naukowe SCHOLAR, 2018, ss. 208, bibl., tab., indeks nazwisk, indeks rzeczowy. Rec. E.M. Goździak. ISBN 978-83-7383-950-2.

 

 

Penkala-Gawęcka, Danuta, A ‘Miracle Bed’ and a ‘Second Heart’: Technology and Users of Complementary and Alternative Medicine in the Context of Medical Diversity in Post-Soviet Kyrgyzstan, w: Complementary and Alternative Medicine: Knowledge Production and Social Transformation, ed. Caragh Brosnan, Pia Vuolanto, Jenny-Ann  Brodin Danell, Pallgrave Macmillan 2018, s. 139-163. ISBN 978-3-319-73938-0; e-ISBN 978-3-319-73939-7.

 

Pobłocki, Kacper, Urban solemnity and warped public space in Poland, w: Understanding Central Europe, red. Marcin Moskalewicz, Wojciech Przybylski, New York: Routledge, 2018, s. 519-524, bibl. ISBN 978-0-415-79159-5, e-ISBN 978-1-315-15773-3;

http://www.euroreg.uw.edu.pl/dane/web_euroreg_publications_files/6675/poblocki_urban_solemnity_and_warped_public_space.pdf; https://www.routledge.com/Understanding-Central-Europe/Moskalewicz-Przybylski/p/book/9780415791595

 

 

Rajtar, Małgorzata, Relational autonomy, care, and Jehovah’s Witnesses in Germany, „Bioethics” 2018, t. 00, s. 1-9, abstract, słowa kluczowe: autonomy, care, choice, Germany, Jehovah’s Witnesses, religion. Wyd.: John Wiley and Sons Ltd.; Rajtar_Bioethics_2018.pdf, https://doi.org/10.1111/bioe.12424

 

 

 

 

 

 

 

 

Przedmiot z kolorem niebieskim posiada link do sylabusu 


Rok I 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
 08:30 - 10:00

Warsztaty etnologiczne

Antropologia, partycypacja, demokratyzacja wiedzy

dr A. Lis

dr A. Hummel

Ćwiczenia 2.3
12:45 - 14:15

AWZK

Narody i nacjonalizm w Europie

prof. M. Buchowski Konwersatorium 2.19
14:30- 16:00

Teorie kultury

prof. W. Kuligowski  Wykład 2.19

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45

Warsztaty etnologiczne

Migracje w czasach najnowszych w kontekście Polski i Europy 1 1

prof. J. Schmidt  Ćwiczenia  2.44
11:00 - 12:30

AWZK

Antropologia pamięci

prof. B. Korzeniewski Konwersatorium 2.3
12:45 - 14:15 Seminarium magisterskie 2

prof. M. Buchowski

prof. J. Schmidt

Seminarium

2.37

2.20

14:30 - 16:00 Współczesne nurty myśli antropologicznej

dr M. Kowalska

Wykład

2.19

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45

AWZK

Sztuka nieprofesjonalna

prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.21
11:00 - 12:30 BLOKI JĘZYKOWE mgr M. Czernichowska  Ćwiczenia 2.19
12:45 - 14:15 Seminarium magisterskie 2 dr hab. A. Brzezińska  Seminarium  2.3
14:30 - 16:00

Warsztaty etnologiczne: Warsztaty edukacyjne o uchodźcach 3

AWZK: Antropologia migracji 3

dr I. Main

Ćwiczenia

Konwersatorium

2.3

1 W semestrze letnim warsztaty o tym samym tytule i problematyce będą kontynuowane przez dr Agnieszkę Chwieduk.

2 W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość wyboru innego promotora z grona pracowników IEiAK pod warunkiem złożenia takiego wniosku na piśmie do Z-cy dyrektora ds. dydaktycznych, dr. Mariusza Filipa, do dnia 6 października b.r. Seminarium magisterskie z prof. M. Buchowskim rozpocznie się 11 października b.r.

3 Dokładny terminarz realizacji zajęć Warsztaty etnologiczne: Warsztaty edukacyjne o uchodźcach z dr I. Main zostanie podany na pierwszych zajęciach. Zajęcia AWZK: Antropologia migracji rozpoczną się 9 listopada b.r. (październikowe zajęcia zostaną odrobione w styczniu).

 UWAGA 1: W każdym semestrze studenci dokonują wyboru dwóch konwersatoriów w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) oraz jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne. Dodatkowo w semestrze zimowym studenci są zobowiązani do zaliczenia dwóch zajęć fakultatywnych (osobna tabela).

UWAGA 2: Na I roku SUM studenci są zobowiązani zrealizować 2 x 30 h lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo w miejsce 30 h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia 30 h w ramach specjalności CREOLE. O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie uprzedzić lektorkę p. mgr Magdalenę Czernichowską <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.; zanim rozpoczną się zajęcia.


 

Rok II

PONIEDZIAŁEK

GODZINA

TYTUŁ ZAJĘĆ

PROWADZĄCY

FORMA ZAJĘĆ SALA
8:30 - 10:00

Warsztaty etnologiczne

Antropologia, partycypacja, demokratyzacja wiedzy

dr A. Lis

dr A. Hummel
Ćwiczenia 2.3
12:45 - 14:15

AWZK

Narody i nacjonalizm w Europie
prof. M. Buchowski Konwersatorium 2.19

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:45 - 14:15 Problemy antropologii tożsamości dr M. Filip Wykład 2.19
 14:30 - 16:00 Filozofia kultury
prof. B. Korzeniewski Wykład 2.3

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45

Warsztaty etnologiczne

Migracje w czasach najnowszych w kontekście Polski i Europy 1 1
prof. J. Schmidt Ćwiczenia 2.44
11:00 - 12:30

AWZK

Antropologia pamięci

prof. B. Korzeniewski Konwersatorium 2.3
12:45 - 14:15

Seminarium magisterskie

prof. B. Korzeniewski

prof. W. Kuligowski

Seminarium

2.3

2.19

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45

AWZK

Sztuka nieprofesjonalna

prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.4
12:45 - 14:15 Seminarium magisterskie

prof. W. Dohnal

prof. K. Marciniak

prof. A. Pomieciński

Seminarium

2.37

2.4

2.20

14:30 - 16:00

Warsztaty etnologiczne: Warsztaty edukacyjne o uchodźcach 2

AWZK: Antropologia migracji 2

dr I. Main

 Ćwiczenia

Konwersatorium

2.3

1 W semestrze letnim warsztaty o tym samym tytule i problematyce będą kontynuowane przez dr Agnieszkę Chwieduk.

2 Dokładny terminarz realizacji zajęć Warsztaty etnologiczne: Warsztaty edukacyjne o uchodźcach z dr I. Main zostanie podany na pierwszych zajęciach. Zajęcia AWZK: Antropologia migracji rozpoczną się 9 listopada b.r. (październikowe zajęcia zostaną odrobione w styczniu).

 UWAGA 1: W semestrze zimowym studenci dokonują wyboru jednego konwersatorium w ramach modułu Antropologia wybranych zjawisk kulturowych (AWZK) oraz jednych ćwiczeń w ramach modułu Warsztaty etnologiczne. Dodatkowo w semestrze zimowym studenci są zobowiązani do zaliczenia trzech zajęć fakultatywnych (osobna tabela).

UWAGA2: W semestrze letnim studenci są zobowiązani do zaliczenia przedmiotu Praktyki zawodowe, który koordynuje dr A. Chwieduk, jednak same praktyki mogą zostać zrealizowane już w toku semestru zimowego.

 

 

Zajęcia fakultatywne kierunkowe (I-II rok)

 
NAZWA PRZEDMIOTU ECTS PROWADZĄCY TERMIN SALA
Antropologia, partycypacja, demokratyzacja wiedzy 3

dr A. Lis

dr A. Hummel
Poniedziałek,
8:30–10:00
2.3

CREOLE

Migration, Multiculturalism, Xenophobia and Racism in Europe

4 prof. M. Buchowski Poniedziałek,
14:30–16:00

Burszty

CREOLE

Nations and Nationalism in Europe
4 prof. M. Buchowski Poniedziałek,
16:15–17:45

Burszty

Antropologia historii

3 dr M. Filip Wtorek,
11:00–12:30
2.19

CREOLE

Current Anthropological Theory
4 dr M. Kowalska Wtorek,
11:00–12:30
2.4

CREOLE

Methods in Social Anthropology
4 dr A. Lis Wtorek,
12:45–14:15
2.4

CREOLE

Ethnographic Cinema 1
4 dr J. Lorenz Wtorek,
14:30–17:45
Burszty
Migracje w czasach najnowszych w kontekście Polski i Europy 1 2 3 prof. J. Schmidt Środa,
9:15–10:45
2.44
Antropologia bezpieczeństwa 3 3 mgr K. Grześkowiak Środa,
16:15–17:45

2.19

CREOLE

Society and Culture in Postcommunist Poland

4 dr I. Main Czwartek,
11:00–12:30
2.3
Warsztaty edukacyjne o uchodźcach 4 3 dr I. Main Czwartek,
14:30–16:00
2.3

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
8:30 - 10:00 Antropologia, partycypacja, demokratyzacja wiedzy

dr A. Lis

dr A. Hummel
Ćwiczenia 2.3
14:30 - 16:00

CREOLE

Migration, Multiculturalism, Xenophobia and Racism in Europe

prof. M. Buchowski  Konwersatorium sala Burszty
16:15 - 17:45

CREOLE

Nations and Nationalism in Europe
prof. M. Buchowski Konwersatorium sala Burszty

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30

Antropologia historii

dr M. Filip Konwersatorium 2.19

CREOLE

Current Anthropological Theory
dr M. Kowalska Konwersatorium  2.4
12:45 - 14:15

CREOLE

Methods in Social Anthropology
dr A. Lis Konwersatorium 2.4
14:30 - 17.45

CREOLE

Ethnographic Cinema 1
dr J. Lorenz Konwersatorium Burszty

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45 Migracje w czasach najnowszych w kontekście Polski i Europy 1 2 prof. J. Schmidt Ćwiczenia  2.44
16.15 - 17.45 Antropologia bezpieczeństwa 3 mgr K. Grześkowiak Konwersatorium 2.19

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30

CREOLE

Society and Culture in Postcommunist Poland
dr I. Main Konwersatorium  2.3
14:30 - 16.00 Warsztaty edukacyjne o uchodźcach 4 dr I. Main Konwersatorium 2.3

1 Zajęcia Ethnographic Cinema z dr J. Lorenzem będą się odbywać co 2 tygodnie w trybie 2 x 90 minut i rozpoczną się 3 października 2017 r.

2 W semestrze letnim warsztaty o tym samym tytule i problematyce będą kontynuowane przez dr Agnieszkę Chwieduk.

3 Zajęcia Antropologia bezpieczeństwa z mgr K. Grześkowiak rozpoczną się 11 października 2017 r.

4 Dokładny terminarz realizacji zajęć Warsztaty edukacyjne o uchodźcach z dr I. Main zostanie podany na pierwszych zajęciach.

UWAGA 1:  Studenci mają możliwość zaliczenia jako zajęć fakultatywnych dodatkowych ćwiczeń z modułu Warsztaty etnologiczne (przedmioty nie mogą się powtarzać), a także – otrzymując dodatkowy 1 punkt ECTS – przedmiotów realizowanych w j. angielskim w ramach specjalności CREOLE.

UWAGA 2: Na I roku SUM studenci są zobowiązani zrealizować 2 x 30 godz. lektoratu z j. angielskiego. Jednorazowo w miejsce 30h lektoratu istnieje możliwość zaliczenia 30h zajęć w ramach specjalności CREOLE. O zamiarze takiej zamiany należy bezwzględnie uprzedzić lektorkę j. angielskiego p. mgr Magdalenę Czernichowską <Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.> zanim rozpoczną się zajęcia.

Przedmiot z kolorem niebieskim posiada link do sylabusu 


Rok I 

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
 08:30 - 10:00 Problemy współczesnego świata prof. M. Buchowski Konwersatorium 2.4
12:45 - 14:15 Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej prof. W. Kuligowski Wykład 2.4
14:30- 16:00

Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej - ćwiczenia

grupa 1

dr Ł. Kaczmarek  Konwersatorium 2.4

Studia regionalne:

Europa

dr M. Filip Konwersatorium 2.3

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30

Podstawy warsztatu naukowego

grupa 1

dr P. Fabiś Ćwiczenia 2.21
12:45 - 14:15

Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej - ćwiczenia

grupa 2 *

dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium 2.21
14:30 - 16:00

Studia regionalne:

Azja Środkowa 1

prof. D. Penkala-Gawęcka Konwersatorium 2.21

Podstawy warsztatu naukowego

grupa 2

dr P. Fabiś Ćwiczenia 2.20
16:15 - 19:30

Studia regionalne:

Ameryka 2

dr A. Hummel Konwersatorium 2.21

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
08:00 - 14:00 WYCHOWANIE FIZYCZNE      
12:45 - 14:15

Studia regionalne:

Australia z Oceanią

dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium 2.21
14:30 - 16:00 Metody badań etnograficznych prof. J. Schmidt Wykład 2.21
16:15 - 19:30

Metody badań etnograficznych - ćwiczenia 2

grupa 1

dr A. Hummel Ćwiczenia 2.21

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45

Studia regionalne:

Afryka

prof. W. Dohnal Konwersatorium 2.4
11:00 - 12:30 Historia myśli antropologicznej I prof. W. Dohnal  Wykład 2.4
12:45 - 14:15

Historia myśli antropologicznej I - ćwiczenia

grupa 1

dr.: P. Fabiś, M. Filip, J. Lorenz  Konwersatorium  2.19
14:30 - 16:00

Historia myśli antropologicznej I - ćwiczenia

grupa 2

dr.: P. Fabiś, M. Filip, J. Lorenz Konwersatorium 2.19
16:15 - 19:30

Metody badań etnograficznych - ćwiczenia 2

grupa 2 

dr A. Hummel Ćwiczenia 2.19

1 Zajęcia Studia regionalne: Azja z prof. D. Penkalą-Gawęcką rozpoczną się 10 października 2017 r.

2 Zajęcia z dr A. Hummel Studia regionalne oraz Metody badań etnograficznych – ćwiczenia realizowane będą od 28 listopada 2017 r. w trybie 2 x 90 minut.

* Zajęcia Wprowadzenie do etnologii i antropologii kulturowej – ćwiczenia z dr. Ł. Kaczmarkiem we wtorek 3 października 2017 r. nie odbędą się.

UWAGA: W ramach modułu Studia regionalne studenci dokonują wyboru dwóch spośród pięciu fakultatywnych konwersatoriów: Afryka, Ameryka, Australia z Oceanią, Azja i Europa.


 

Rok II

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
 12:45 - 14:15 Obserwacja etnograficzna
grupa 1
dr A. Chwieduk Ćwiczenia 2.21
Wywiad etnograficzny
grupa 2
dr J. Lorenz
Ćwiczenia 2.20
14:30 - 16:00 Obserwacja etnograficzna
grupa 2
dr A. Chwieduk Ćwiczenia 2.20
Wywiad etnograficzny
grupa 1
dr J. Lorenz Ćwiczenia  2.21

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:45 - 14:15 Kultura a język dr P. Fabiś Wykład 2.20
 14:30 - 16:00 Monografia regionalna: świat
Azja Środkowa 1
prof. D. Penkala-Gawęcka  Konwersatorium 2.21
16:15 - 19:30 Monografia regionalna: świat
Ameryka 2
dr A. Hummel Konwersatorium 2.21

 

ŚRODA

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30 Wprowadzenie do etnologii świata prof. R. Vorbrich Wykład 2.21
12:45 - 14:15

Monografia regionalna: świat

Australia z Oceanią

dr Ł. Kaczmarek Konwersatorium 2.21
12:30 – 19:15 BLOKI JĘZYKOWE      

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45

Monografia regionalna: świat

Afryka
prof. W. Dohnal Konwersatorium 2.4
11:00 - 12:30 Kultura a religia prof. K. Marciniak Konwersatorium 2.21
14:30 - 16:00 Antropologia miasta prof. A. Pomieciński  Wykład 2.20

1 Zajęcia Monografia regionalna: świat: Azja z prof. D. Penkalą-Gawęcką rozpoczną się 10 października 2017 r.

2 Zajęcia Monografia regionalna: świat: Ameryka z dr A. Hummel rozpoczną się 28 listopada 2017 r. i będą się odbywać w trybie 2 x 90 minut.

UWAGA 1: Studenci dokonują wyboru jednej z proponowanych Monografii regionalnych: świat. Dodatkowo w semestrze zimowym studenci są zobowiązani do zaliczenia dwóch zajęć fakultatywnych (osobna tabela).

UWAGA2:Do egzaminu z języka obcego student może podejść w wybranym przez siebie w toku trzech lat studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.


 

Rok III

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
12:45 - 14:15 Kultura a pokrewieństwo i organizacja społeczna prof. D. Penkala-Gawęcka Konwersatorium 2.3
14:30 - 16:00 Proseminarium licencjackie dr M. Kowalska Seminarium 2.37
16:15 - 17.45 Proseminarium licencjackie dr A. Chwieduk Seminarium 2.20

 

WTOREK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
9:00 - 12:30 BLOKI JĘZYKOWE      
12:45 - 14:15 Proseminarium licencjackie prof. R. Vorbrich Seminarium 2.3
14:30 - 16:00 Kultura a środowisko dr A. Lis Konwersatorium 2.19

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
11:00 - 12:30 Problemy kultury współczesnej prof. A. Pomieciński  Konwersatorium 2.20
14:30 - 16:00 Antropologia wsi dr hab. A. Brzezińska  Wykład 2.21

UWAGA1: W semestrze zimowym studenci są zobowiązani do zaliczenia czterech zajęć fakultatywnych (osobna tabela).

UWAGA2: Do egzaminu z języka obcego student może podejść w wybranym przez siebie w ciągu III roku studiów licencjackich. Zdanie egzaminu skutkuje przyznaniem 2 ECTS.

UWAGA3: W semestrze letnim studenci są zobowiązani do zaliczenia przedmiotu Praktyki w instytucjach kultury, który koordynuje dr A. Chwieduk, jednak same praktyki mogą zostać zrealizowane już w toku semestru zimowego.


 

Zajęcia fakultatywne kierunkowe (II-III rok)

PONIEDZIAŁEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
 08:30 - 10:00 Międzynarodowy reżim uchodźczy 1 i 2 1

prof. J. Schmidt

dr A. Chwieduk

Laboratorium 2.21

 

CZWARTEK

GODZINA TYTUŁ ZAJĘĆ PROWADZĄCY FORMA ZAJĘĆ SALA
09:15 - 10:45 Folklorystyka dr hab. A.W. Brzezińska Konwersatorium 2.20
12:45 - 14:15 Wprowadzenie do badań nad zjawiskami religijnymi mgr J. Dworzecka Konwersatorium 2.21
16:15 - 17:45 Antropologia sportu mgr K. Grześkowiak Konwersatorium 2.21

1 FakultetMiędzynarodowy reżim uchodźczy 1 i Międzynarodowy reżim uchodźczy 2 z prof. J. Schmidtem i dr A. Chwiedukto dwa osobne przedmioty, a każdy z nich realizowany jest przez połowę semestru i składa się z części teoretycznej (zajęcia w sali dydaktycznej) i praktycznej (zajęcia w terenie). Student może uczęszczać albo na oba przedmioty (1 i 2), albo tylko na jeden z nich (1 lub 2).

2 Zajęcia Antropologia sportu z mgr K. Grześkowiak rozpoczną się 12 października 2017 r.

 

STUDIUJ ETNOLOGIĘ/ANTROPOLOGIĘ KULTUROWĄ na Wydziale Historycznym UAM!

DOŁĄCZ do elitarnej grupy zawodowej!

 

 

Z „etnologią poznasz wszystkie barwy świata” czyli co to jest antropologia/etnologia?

 • To nauka o człowieku jako istocie społecznej i twórcy kultury, uprawiana na całym świecie. Pomaga zrozumieć różne światopoglądy i zachowania ludzi na świecie. Uczy tolerancji wobec Innych.

 

Jak pracuje antropolog?

 • pracuje w kontakcie z ludźmi reprezentującymi różne środowiska, zróżnicowane społecznie i kulturowo
 • pracuje dla ludzi jako ekspert od relacji społecznych i kulturowych
 • prowadzi badania terenowe na całym świecie

 

Proponujemy studia:

 • dzienne licencjackie, magisterskie i doktoranckie
 • dzienne magisterskie w języku angielskim
 • z ciekawą ofertą dydaktyczną
 • z dobrze przygotowaną kadra akademicką
 • z „nauką przez badanie” : wyjazdy na badania trenowe w ramach projektów badawczych w kraju i za granicą

 

Kiedy ukończysz studia antropologiczne możesz pracować:

 • jako zaangażowany naukowiec
 • jako animator życia lokalnego
 • jako edukator regionalny
 • jako muzealnik
 • jako tłumacz i przewodnik wycieczek
 • jako organizator imprez masowych
 • w instytucjach związanych z mediami
 • w instytucjach edukacyjnych i NGOS.
 • w instytucjach kulturalnych, samorządowych, marketingowych i reklamowych, konserwatorskich i turystycznych
 • w instytucjach zajmujących się ochroną dziedzictwa narodowego oraz promocją kultury nie tylko w kraju, ale i za granicą.

 

Siedziba Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej:

 • budynek Collegium Historicum na Campusie Morasko, ul. Umultowska 89 D, Poznań
 • to nowoczesna i przyjazna do studiowania przestrzeń
 • z dobrze wyposażoną Biblioteką Wydziałową

 

Antropologia w Poznaniu: rozsądne studia z dobrym startem zawodowym.

Zapraszamy!

creole logo

 

Master’s Program in Anthropology

Cultural Differences and Transnational Processes

a Joint-Master’s Program CREOLE

at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology of the Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland

Applications deadline August 30, 2018

 

In March 2017, the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the Adam Mickiewicz University in Poznań (AMU) became a part the CREOLE Network on „Cultural Differences and Transnational Processes” within which a new Master’s Program in Anthropology in English was launched.

The Master’s Program has a strong focus on changes and challenges that take place in Central and Eastern Europe but is also open to other issues of contemporary societies around the world. Participation in the CREOLE network makes it possible for our MA students to take part in an exchange between Institutes and Departments of Anthropology in Europe and spend up to two semesters in places, such as Maynooth, Ireland; Vienna, Austria; Lyon, France; Bern, Switzerland; Ljubljana, Slovenia; Barcelona, Spain.

The Master’s Program in Anthropology, being focused on changes taking place in formerly socialist countries of Central and Eastern Europe, will be of particular interest to postgraduates with such regional interests. Our postgraduate students will learn how to independently conduct ethnographic research, critically reflect on the pending issues of our time and intervene in them through academic research and public engagement. We will give our students an opportunity to develop their research skills and extend the range of the methods at their disposal, by offering also advanced training in visual media.

 

In the Master’s Program you will:

 • Gain an understanding of anthropological approaches to urgent societal changes in CEE and beyond,
 • Learn ethnographic research methods and anthropological theories applicable to the study of international migration, populism, medicine, economic growth, environment, and energy,
 • Develop problem-solving skills and ability to provide policy and program recommendations,
 • Study anthropology abroad in one of the CREOLE network institutions.

 

The Master’s Program in Anthropology is research oriented. The program offers an opportunity to conduct ethnographic research in Poland and other countries, especially in the CEE region. The program will prepare students for doctoral studies as well as careers in public policy, civil society and community organizing, journalism and visual media, public administration, social work, and education. Getting a master’s degree in Anthropology will equip students with data and practical skills to deal with the challenges and to embrace the opportunities of todays’ changing societies.

 

APPLICATION DEADLINES AND PROCESS:

 • The application process has two stages:
  • Prospective applicants should send a CV, cover letter outlining research interests (up to 800 words), and a certificate of English language skills by email to Dr. Małgorzata Kowalska Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. AND Dr. Aleksandra Lis Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. Applications will be accepted between March 1 and June 30, 2018
  • Short-listed candidates will be informed how to register and submit a formal application through the AMU portal.
 • If you are interested in the program or have any questions, please email Małgorzata Kowalska PhD: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript..

 

MEMBER INSTITUTIONS OF THE CREOLE NETWORK:

Institute of Ethnology and Cultural Anthropology, Adam Mickiewicz University in Poznań

Department of Social and Cultural Anthropology, Universität Wien

Department of Social and Cultural Anthropology, Universitat Autònoma de Barcelona

Department of Social Anthropology, Université Lumière Lyon 2

Department of Anthropology, National University of Ireland, Maynooth

Department of Ethnology and Cultural Anthropology, Univerza v Ljubljani

Institute of Social Anthropology, Universität Bern

 

 

TEACHERS and COURSE OFFER:

 

Academic stuff of the M.A. program in anthropology at AMU in Poznan has a magnificent international educational and scholarly background. Many of us graduated at well-known and established universities, such as CEU, MU and EUV, won postdoctoral fellowships (Humboldt, Fulbright, Kosciuszko, Max Planck, Collegium Budapest, National Institutes for the Humanities in Japan) and/or taught as Visiting Professors abroad (Berlin, Utrecht, Columbia University, Rutgers University). We are involved in a number of national and international research projects winning grants offered by the European Commission, Polish-German Science Foundation, National Program for the Advancement of the Humanities, and the National Science Centre.

 

Prof. Michał Buchowski is concurrently a Professor at European University Viadrina. He held several prestigious scholarships, such as British Council, Fulbright, Kosciuszko and Humboldt at the Universities of Cambridge, California, Virginia, Kansas, HU in Berlin and at Collegium Budapest. He was a Visiting Professor at Universities of Rutgers, Columbia, Warsaw and National Museum of Ethnology in Osaka. Founder and director of Center for Migration Studies at AMU. Former President of European Association of Social Anthropologist, and chair of World Council of Anthropological Associations. European Research Council expert and currently Panel Chair (SH-"Culture and Cultural Productions"). Published several books and articles in international journals on modes of thought, postocialism, migration and multiculturalism.

 

Nations and Nationalism in Europe

Migration, Multiculturalism, Xenophobia and Racism in Europe

 

Prof. Danuta Penkala-Gawęcka received her Ph.D. and doctor habil. degrees in ethnology and cultural anthropology from Adam Mickiewicz University in Poznań, Poland. She works as Associate Professor at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology at the same university. She specialises in medical anthropology and is one of the founders of this sub-discipline in Poland. Her fieldwork focuses in Central Asia (Afghanistan, Kazakhstan, Kyrgyzstan) and Poland. Among her research interests there are: medical pluralism; biomedicine and its connections with complementary and alternative medicine; perceptions of health and illness; health-seeking strategies and practices; shamanism and spiritual healing; relations between healing and religion; kinship and medicine. Between 2007-2016 Danuta Penkala-Gawęcka was editor-in-chief of the oldest Polish journal of ethnology and socio-cultural anthropology “Lud” (“People”) founded in 1895. Since 2016 she has been active as a member of the expert advisory group working on the “Cultural Contexts of Health” project, established by WHO, Regional Office for Europe. She has also organised the Medical Anthropology Research Group at the Department of Ethnology and Cultural Anthropology.

 

Medical Anthropology

 

Prof. Wojciech Dohnal - anthropology of politics, history of anthropological thought, theory and methodology of anthropology, urban anthropology.

 

Politics and Power

 

Dr Agata Hummel is working in the fields of anthropology of development, postdevelopment, degrowth, economic anthropology, environmental anthropology and activist research. She held several scholarships in Mexico in prestigious institutions such as Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social or Colegio de Michoacán. She has also been a visiting Ph.D. student at Sussex University. She is currently doing her research on neo-rural communities in Spain and starting a project on postdevelopment alternatives in Latin America.

 

Anthropology of Development

Anthropology and Degrowth

 

Dr Łukasz Kaczmarek

 

Methods in Social Anthropology

Multiculturalism in Postcolonial Countries

 

Dr Małgorzata Kowalska holds a PhD degree in Cultural and Social Anthropology from European University Viadrina. Before starting her doctoral research, she worked as a marketing professional in Ireland and Poland. Her PhD was funded under the 7th Framework Programme of the European Commission as part of the international project FREE, and aimed at analyzing post-socialist modernization discourses in Poland. She is interested in anthropological theory and critique, anthropology of sport, and alternative projects to modern political and economic systems.

 

Current Anthropological Theory

 

Dr Aleksandra Lis holds a PhD degree from the Central European University in Budapest and worked a research fellow at various research institutions and think tanks: Columbia University in NYC, Institute for Advanced Studies in Science Technology and Society at TU Graz, Agora Energiewende in Berlin and Max Planck Institute for the Study of Society in Cologne. She has led several research projects on climate and energy politics funded by the National Science Centre, European Commission and the Polish-German Science Foundation. In her work she incorporates problems of European integration.

 

Energy and Environment

Introduction to Social Studies in Science and Technology

 

Dr Jan Lorenz completed the PhD in Social Anthropology with Visual Media at the University of Manchester in 2014, where he later worked as a postdoctoral research fellow the Centre for Jewish Studies. His recent work involved in-depth study of the phenomenon called the Jewish revival in contemporary Poland and the means and boundaries of transformation, personal and social, by considering the case of becoming Jewish by religious conversion. The scope of his interests includes a wide range of anthropological topics, which converge in his research on religion, ethics, relatedness and alterity. Currently, he is also interested in anthropology of technology and in interspecies relations. Most of his research has been centred on contemporary Poland, but he also did fieldwork in Israel, the United Kingdom and Haiti. In his work Jan Lorenz has been making extensive use of sensory media, exploring its potential in research practice and the dissemination of anthropological research outside the confines of academia.

 

Ethnographic Cinema

Anthropology of Religion

 

Dr Izabella Main - medical anthropology, migration, urban studies, communism in Poland.

 

Anthropology of Migration

Society and Culture in Communist Poland

 

Dr Kacper Pobłocki

 

On leave until Winter Semester 2018

 

Dr Małgorzata Rajtar received her PhD from the Institute of Philosophy and Sociology, Polish Academy of Sciences in Warsaw, Poland. Her research interests include sociocultural and medical anthropology; anthropology of biomedicine; anthropology of ethics/morality and bioethics; anthropology of religion (especially Christianity); religion and medicine, and genetics. She conducted two post-doctoral projects on religion and morality among Jehovah’s Witnesses in former East Germany (2006-2009) as well as on refusal of blood transfusions by Jehovah’s Witnesses in Germany (2010; 2011-2013). Currently, she is involved in two research grants: (1) “Socio-cultural dimensions of rare diseases: The case of LCHAD deficiency. A comparative study of Poland and Finland” (Principal Investigator), and (2) “Turner Syndrome: Socialization patterns and the management of embodiment in chronic disease. An interdisciplinary approach” (Main Investigator).

 

On leave until Summer Semester 2018 

Anthropology and Ethics

Blood, Genes, and Biomedical Technologies

 

 

 

Course offer

Year I - SEMESTER I

No. Course name
  Semester#/##

Lecture

(hours)

Seminar

(hours)

Final
ECTS
1 2   3 4 5 7 8
1.

General topics (module 1)

Mandatory course

Migration, Multiculturalism, Xenophobia and Racism in Europe 1 30   Exam 5
2.

General topics (module 1)

Mandatory course
Society and Culture in Poland/the region 1 30   Exam 5
3.

General topics (module 1)

Mandatory course

Methods in Social Anthropology

1   30 Exam 5
4.

General topics (module 2)

Mandatory course
Current Anthropological Theory 1   30 Exam 5
5.

CREOLE thematic module

Elective course
Nations and Nationalism in Europe / Introduction to Social Studies in Science and Technology 1   30 Paper 5
6.

CREOLE thematic module2

Elective course
Ethnographic Cinema / Medical Anthropology 1   30 Paper 5
  In total
60 120   30

Year I - SEMESTER II

Lp. Course name
  Semester#/##

 

Lecture

(hours)

 

Seminar

(hours)

Final ECTS
1 2   3 4 5 7 8
1.

General topics (module 2)

Mandatory course
Theory and methods 2 30   Exam 5
2.

CREOLE thematic module

Elective course
Anthropology of Development / Anthropology of Religion 2   30 Paper 5
3.

CREOLE thematic module2

Elective course
Anthropology and Ethics / Energy and Environment 2   30 Paper 5
.

Teaching Exchange

Guest semminar

Foreign Guest 2   10 Paper 2.5
.

Teaching Exchange

Guest semminar

Foreign Guest 2   10 Paper 2.5
.

Intensive Programme

Summer School CREOLE

5-day summer workshop 2-3   40 Paper 10
  In total
30 150   30
                         

Year II - SEMESTER III

No. Course name
  Semester#/##

 

Lecture

(hours)

 

Seminar

(hours)

Final ECTS
1 2   3 4 5 7 8
1.

General topics (module 2)

Elective course
Theory and methods 3   30 Exam 5
2.

CREOLE thematic module

Elective course
Blood, Genes, and Biomedical Technologies / Anthropology and Degrowth / Anthropology of Migration 3   30 Paper 5
3.

CREOLE thematic module2

Elective course
Multiculturalism in Postcolonial Countries / Markets, Commodities, Values / Global Health 3   30 Paper 5
4.

Data Collection

Fieldwork & Project design 3   60 (30+30) Paper 15
  In total
  180   30

Year II - SEMESTER IV

No. Course name   Semester#/##

Lecture

(hours)

Seminar

(hours)

 

Final ECTS
1 2   3 4 5 7 8
               
1.

MA Thesis Writing

Ethnographic Writing / Practical classes 4   60 Paper 20
2.

Seminar +

Defence of MA Thesis

MA Seminar

4   30 Exam
10
  In total
  120   30
                         

Dlaczego warto studiowac etnologie prawaCreole logobanneretnowiki logoPlanSeminariow

 skne